nærpension - Tab af Erhvervsevne

Tab af erhvervsevne

Ulykke og sygdom kan ramme alle. Har du råd til hverdagen, hvis det rammer dig?

Ring mig op

Med forsikringen Tab af erhvervsevne har du et godt supplement til for eksempel sygedagpenge eller førtidspension, hvis du, i en længere periode eller permanent, er ude af stand til at arbejde.
    
Udbetalingen tilpasses løbende, hvis forsikringsudbetalingen og indtægt eller offentlige ydelser overstiger den indtægt, du havde, før du blev syg.
  
Det er nemt og enkelt at tegne forsikringen. Du besvarer blot spørgsmål om dit helbred. Resten klarer vi i sparekassen.

Få hjælp til bedre trivsel med AP Care

Hvis du mistrives enten mentalt eller fysisk, kan du få hjælp og rådgivning af helbredsvejlederne i AP Care. AP Care er et tilbud til dig, som er kunde i AP Pension eller Nærpension og har en Tab af erhvervsevne-forsikring. Du kan derfor benytte dig af tilbuddet allerede i dag.

Læs mere