Sparekassen støtter landmandsuddannelserne

Vi støtter landmands-uddannelserne

Sparekassen Vendsyssel støtter et nyt stærkt partnerskab, der har til formål at uddanne flere nordjyske landmænd.

Igennem en række år har det været en udfordring at skaffe arbejdskraft til landbrugssektoren. Derfor har tre uddannelsesinstitutioner (Nordjyllands Landbrugsskole, Morsø Landbrugsskole og Tech College) startet et projekt sammen med LandboUngdom og fire foreninger (LandboThy, LandboNord, Agrinord og NFplus). Projektets målsætning er, at der om tre år skal uddannes 100 flere medarbejdere til landbruget.

Det er ikke for mange, for som forstander på Lundbæk Erik Poulstrup udtrykker det:

”Det eneste vores dygtige uddannede landmænd ikke kan blive efter endt uddannelse er ledige. De er i meget høj kurs, og vi har brug for at have nok for at sikre produktivitet og udvikling i erhvervet. Hertil er det også afgørende, at en række af de unge gøres klar til at indgå i generationsskifter. Både til de store landbrug, men også til de næsten 25.000 deltidslandbrug, som skal gennem generationsskifte i de kommende år”.

Dette tværgående projekt, med egne mål og midler, understøtter derved de konkrete mål i den nationale uddannelsesvision fra Landbrug og Fødevarer.

Sparekassen Vendsyssel indgår sammen med to andre pengeinstitutter i projektet og bidrager med en ekstra finansiering i tre år. Sparekassen Vendsyssel er glad for at kunne være med, da landbrugserhvervet er et meget betydende forretningsområde for Nordjylland.