Vagn Hansen

Rekordresultat for sparekassen i 2018

Resultatet før skat er på 434 mio. kr. i 2018, hvilket er 9 gange mere end for blot 5 år siden. 

I Sparekassen Vendsyssel lyder visionen: "Vi er, og vil fortsat være, en lokal og selvstændig sparekasse. Vi vil være blandt de bedste pengeinstitutter i Danmark og dermed det bedste valg for vores kunder. Mulighederne for dette skal sikres ved at sparekassen har en indtjening, der giver en så god konsolidering, at Sparekassen Vendsyssels handlefrihed, udvikling og vækst kan opretholdes både i opgangs- og nedgangstider."

"Vi spørger løbende os selv, om vi er på rette spor, og med endnu et rekordresultat mener vi, at kursen er rigtig, og at der på alle pladser ydes den indsats, som er nødvendig for at lykkes med visionen", siger Vagn Hansen, administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel, og giver i det følgende svar på, hvad han mener.

Resultat på 354 mio. kr. efter skat

2018 kan betegnes som et meget tilfredsstillende år for Sparekassen Vendsyssel. Resultatet efter skat er i forhold til 2017 forbedret med 34,2 mio. kr. til 353,7 mio. kr. - en fremgang på 10,7 %. Sparekassen Vendsyssel har dermed også i 2018 leveret et rekordresultat. Årsagen til fremgangen skyldes især overtagelsen af tidligere Østjydsk Bank A/S, som har medført en engangsindtægt (badwill) på 140,0 mio. kr., men også en belastning i form af engangsomkostninger til blandt andet udtrædelse af Bankdata.

Sparekassen Vendsyssel runder 130.000 kunder og 40.000 garanter

"En væsentlig årsag til det gode resultat er en fortsat positiv udvikling i antallet af nye kunder og i det antal forretninger, som kunderne ønsker at gøre med sparekassen. Det samlede kundeantal har således, med 13.500 fra tidligere Østjydsk Bank A/S og 3.400 andre nye kunder, rundet 131.000 kunder i 2018. Mere end 30 % af det samlede antal kunder har valgt at være garanter i Sparekassen Vendsyssel. Det opfatter vi som en stor tillidserklæring, og vi vil gøre os umage for at leve op til tilliden", udtaler Vagn Hansen.

Er 1 mia. kr. inden for rækkevidde i 2019?

Sparekassens indtægter kommer primært fra henholdsvis rente- og gebyrindtægter, der samlet er steget med næsten 120 mio. kr. til 967 mio. kr., og måske 2019 bliver året, hvor de runder 1 mia. kr.

Missionen er....

I Sparekassen Vendsyssel lyder missionen blandt andet: "Vores kunder skal hos os finde en optimal løsning på deres samlede finansielle behov, herunder også konkurrencedygtige løsninger og produkter inden for realkredit, forsikring, pension og investering." 
 
Efter Vagn Hansens opfattelse ser det ud som om man lykkes med missionen:

"Renteindtægterne hænger sammen med sparekassens samlede udlån, og de har udvist en flot stigning til nu at være tæt på 13 mia. kr., hvilket er en stigning på over 20 % i forhold til 2017. De knap 9 % stammer fra den almindelige kontrollerede vækst i forretningen, og resten stammer fra en vellykket overtagelse og integration af tidligere Østjydsk Bank A/S. Også gebyrindtægterne er steget markant fra 332 mio. kr. i 2017 til 365 mio. kr. i 2018. Det er primært et udtryk for det meget høje aktivitetsniveau, der er i samspillet mellem kunderne og sparekassens medarbejdere, så det ser ud som om strategien lykkes", forklarer Vagn Hansen.

Teamet frem for individet

I Sparekassen Vendsyssel tror man på teamet frem for individet: 
  
"Det gør vi, fordi vi tror på, at vi med et stærkt sammenhold vil være i stand til at løse mere komplekse opgaver på en god måde, og fordi vi synes, at kunderne fortjener det. Derfor arbejder vi løbende på og investerer i at udvikle det talent, som hver enkelt medarbejder besidder. På den måde opnår vi det bedste team til glæde for kunder og lokalsamfund. Det betyder også, at de mange nye medarbejdere, som er blevet en del af Sparekassen Vendsyssel efter mere end 10 sammenlægninger, føler sig velkommen, værdsatte og som en væsentlig del af teamet, og dermed håber vi også, at de mange nye kunder får den samme oplevelse. Det er jo det, som vi er sat i verden for", udtaler Vagn Hansen.

3.000 dage på skolebænken

I 2018 er der samlet investeret tæt på 3.000 dage i uddannelse, og det er med til at understøtte kvaliteten i de næsten 100.000 kundemøder, som er afholdt i 2018.
"Når vi satser hårdt på uddannelse og personlige kundemøder, hænger det sammen med, at vi er en sparekasse, som ønsker at være til stede og agere synligt i de lokalområder, hvor vi holder til. Det tror vi er en af grundene til, at så mange sparekasser og afdelinger har ønsket at blive en del af Sparekassen Vendsyssel-familien igennem de seneste 10 år. Vi føler os klar til at tage godt imod flere gode kollegaer, kunder og garanter, hvis der opstår situationer, hvor nogen skulle ønske det", siger Vagn Hansen.

Et højt, solidt bolværk

Med respekt for visionen i Sparekassen Vendsyssel om at være et selvstændigt pengeinstitut, er der stort fokus på, at sparekassen til enhver tid skal være robust nok til at modstå det, man kunne kalde for en "finansiel 100 års storm", hvis den måtte komme. 
  
På spørgsmålet om, hvordan man bliver det, svarer Vagn Hansen:

"Med en god indtjeningskraft er det muligt at lægge penge til egenkapitalen, så man er bedst muligt rustet til at klare de udfordringer, der måtte komme. Alene i 2018 er det lykkedes for sparekassen at lægge yderligere 393 mio. kr. til egenkapitalen, som dermed ender på knap 3,1 mia. kr.", lyder det fra Vagn Hansen, der tilføjer:

"Som garantsparekasse er Sparekassen Vendsyssel en selvejende virksomhed, hvor der ikke skal udbetales udbytte til en ekstern ejerkreds af aktionærer. Det betyder, at overskuddet primært kan lægges til egenkapitalen, og når garanterne oven i købet er så loyale, at de investerer yderligere 192 mio. kr. netto i garantkapital, så ender Sparekassen Vendsyssel med et rigtig solidt bolværk og dermed en sikkerhed for, at lokalområderne fortsat har en solid og selvstændig sparekasse", siger Vagn Hansen.

Udsigterne for 2019

På spørgsmålet om, hvordan udsigterne for 2019 er, siger Vagn Hansen: 
  
"Konkurrencen skærpes løbende i den finansielle sektor, men vi oplever en stigende interesse for den måde, som vi driver pengeinstitut på. Stadig flere kunder fatter sympati for garantmodellen. Den selvejende virksomhed, der giver mulighed for solid og langsigtet planlægning, og hvor der ikke er en daglig aktiekurs, som i nogle tilfælde kan friste til jagten efter kortsigtede gevinster", udtaler Vagn Hansen.

Sparekassen Vendsyssel har valgt at etablere en regionsstruktur med 9 regioner. Det har man gjort for at sikre den lokale forankring. Man ønsker at fastholde en føling med, hvad der foregår i lokalområderne. Altså at være til stede der, hvor kunderne er. Dertil kommer, at sparekassen har styrket de centrale enheder for at sikre, at man også i fremtiden vil være i stand til at drive en solid og ordentlig sparekasse til glæde for medarbejdere, kunder, garanter og lokalsamfund.

Vagn Hansen er dog lidt tilbageholdende med at love lige så store indtægter i 2019 og siger:

"I udgangspunktet for 2019 forventede vi ikke indtægter på niveau med 2018, men den 1. marts 2019 blev det officielt, at vi kan forvente en stor engangsindtægt på ikke mindre end 160 mio. kr. efter skat, forudsat at salget af Sparinvest Holding SE til Nykredit A/S gennemføres som planlagt. Da der er tale om en engangsindtægt, er det fortsat vigtigt at fokusere på den langsigtede indtjening, og den nye regionale organisering, integration af tidligere Østjydsk Bank A/S på samme datacentral som Sparekassen Vendsyssel og løbende anvendelse af nye digitale løsninger skal være med til at frigive endnu mere rådgivertid til kunderne. Derfor forventer vi, at resultatet af den primære drift i 2019 vil ligge i niveauet 430 - 450 mio. kr.", afslutter Vagn Hansen.


Læs hele pressemeddelelsen

Læs Årsrapport 2018