Aars Gavekort

Handelsbetingelser

Aars Gavekort udbydes af Aars Handelsstandsforening

Aars Gavekort

Aars Gavekort er et elektronisk gavekort, som du kan bruge i stedet for kontanter. Du anvender gavekortet, som en slags hævekort, dvs. at det er muligt at handle i flere forskellige butikker med det samme kort. Gavekortet har samme anvendelse som kontanter, med den samme risiko for dig. Gavekortet kan alene anvendes til betaling hos de butikker, der er tilsluttet Aars Gavekort.

Minimumsbeløb på et gavekort er 100,00 kr. og maksimumsbeløb er 3.000,00 kr.

Gyldighedsperiode

Gavekortet er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdato.

Saldo

Du kan se saldoen på dit gavekort på www.spard.dk/gavekort

Udstedelse af gavekort og tilsluttede butikker

Du se hvilke butikker der er tilsluttet Aars Gavekort og hvor det udstedes på www.aarshandel.dk/gavekort

Anvendelse af gavekortet

Dit Aars Gavekort er det samme som kontante penge, og du anvender gavekortet i stedet for at anvende kontanter i de tilknyttede butikker i Aars.

Gavekortet anvendes med pinkode 9600 og kan dermed anvendes på samme måde som et almindeligt betalingskort. Gavekortet er således et ikke personligt ihændehaverbevis.

Gavekortet kan ikke spærres, hvis du f.eks. taber gavekortet eller det bliver stjålet.

Du accepterer derfor, at bære risikoen for misbrug af gavekortet og dermed risikoen for det tab, du kan lide, hvis kortet anvendes af en anden uden din tilladelse. Der samme er selvfølgelig gældende for modtageren, hvis du giver gavekortet væk eller sælger det.

Ønsker du at klage, bedes du henvende dig til Aars Handelsstandsforening, www.aarshandel.dk.

Ønsker du at klage over en vare/ydelse købt med gavekortet, skal du henvende dig til den butik, hvor du har købt varen.

Hvem står bag kortet

Aars Gavekort administreres af Sparekassen Danmark, www.spard.dk.