Hydrogen Valley/CEMTEC

CEMTEC står bag et af Europas største brintanlæg: ”Danmark ender måske med at blive det nye Kuwait”I Hobro ligger der en klynge af nichevirksomheder med fokus på nøgleteknologier, som meget vel kan ændre hele vores energiforsyningskæde i fremtiden. Én af dem er projektudvikleren CEMTEC/Hydrogen Valley.

”Hvis vi skal indfri EU-kommissionens visioner om at være 100 % CO2-neutrale i 2050, kommer vi ikke udenom brint.”

Det fortæller Søren Bjerregaard, CEO i projektudviklings-virksomheden Hydrogen Valley, der ejes af CEMTEC Fonden og hjælper virksomheder med at omsætte idéer til konkrete projekter inden for grøn omstilling.

Derfor er der et væld af virksomheder – både herhjemme og i udlandet – der specialiserer sig i, hvordan man kan producere ”grøn brint” på baggrund af vind- og solenergi. For eksempel til brug for transportsektoren, hvor fossile brændsler kan erstattes med grønne brintbaserede produkter, forklarer han:

”Når man laver vindmøllestrøm om til brint, kan man omdanne brinten til methanol, og den methanol er rigtig god at køre på. Den har faktisk vist sig at have stort set samme karakteristika som benzin. Det vil sige, at vi i fremtiden kan lave al vores brændstof selv i stedet for at være afhængige af Mellemøsten. Det kan faktisk være, at Danmark ender med at blive det nye Kuwait (oliestat, red.), fordi vi har så meget vind, som vi har,” siger Søren Bjerregaard.

Her har vi mødt CEMTECs administrerende direktør til en snak om grøn omstilling, om at være en nichevirksomhed og om vigtigheden af at have en økonomisk sparringspartner, der forstår, at den grønne omstilling – og dermed indtjeningen – ikke kommer fra den ene dag til den anden.


Søren Bjerregaard, adm. direktør i Hydrogen ValleyBrint bliver blandt andet brugt i produktionen af gødning, plastik og olie. Derfor giver det god mening at kigge på, hvordan man kan producere brint på en mere bæredygtig måde i fremtiden, forklarer CEMTECs administrerende direktør Søren Bjerregaard. Foto: CEMTEC


Hvad er CEMTEC for en størrelse?

CEMTEC står for Center for Energi og Materialeteknik og blev etableret i 2001 som en nonprofitorganisation, fordi man kunne se, at der var nogle kompetencer i nærområdet inden for det her fagfelt. Igennem årene har vi under navnet Hydrogen Valley specialiseret os i Power-to-X-projekter. Det vil sige projekter, der gør det muligt at lagre eller omdanne energi fra eksempelvis vindmøller, så man blandt andet kan gemme energien og bruge den på dage, hvor vinden ikke blæser.

Hvori består jeres forretning?

Vi har tre forretningsben. Det ene er vores erhvervspark, hvor vi tilbyder erhvervslejemål til iværksættere, mindre og mellemstore virksomheder. Vores andre to forretningsben går ud på at lave EU-projekter inden for grøn omstilling og at hjælpe andre virksomheder med lignende projekter. Det kan være alt lige fra vurdering af business casen og ansøgning om EU-midler til konceptudvikling og optegning af anlæg. Kort sagt: At trække idéerne fra skuffen og ud i virkeligheden."


HyBalance-anlægget i HobroCEMTEC står blandt andet bag et af Europas største brintanlæg, der gør det muligt at lagre vindmøllestrøm. Anlægget ligger i Hobro. Foto: CEMTEC


Hvordan gør I det i praksis?

Hvis der er nogen, der ringer til os med en forespørgsel, så samler vi de rigtige kompetencer og tager en snak om kundens behov. Der er jo tit nogle, der siger, at de gerne vil have noget ’Power-to-X’ ind i deres virksomhed, og her går vi så ind og spørger, hvad de gerne vil bruge det til, så vi kan regne på, hvor stort et anlæg det kræver – og hvilke sikkerhedsforhold der skal være."

"Efterfølgende finder vi de rigtige partnere gennem vores netværk – både nationalt og internationalt – 
og når vi har fået dem ombord på projektet, gør vi op, hvad det kommer til at koste. Derefter hjælper vi med at finde finansiering, og til sidst er vi med til at udføre projektet. Og det er her, vi skiller os ud, fordi vi ikke slipper projektet, før det virker ude i virkeligheden."

Hvorfor er det vigtigt for jer at være med hele vejen?

Jeg synes ikke, man er færdig, bare fordi man har hentet pengene hjem. Det skal også ud at fungere i virkeligheden. Alt for mange EU-projekter bliver ikke til det, de lover, fordi man mister lidt fokus, når først man har hentet pengene hjem. Og det gør vi ikke. Vi er med hele vejen, så vi er sikre på, at anlægget kommer til at køre ordentligt."


Om CEMTEC/Hydrogen Valley

 • CEMTEC står for Center for Energi og Materialeteknik og drives af CEMTEC-fonden
 • Etableret i 2001 som en nonprofitorganisation medfinansieret af EU-projekter
 • Virksomheden har flere forretningsben, nemlig CEMTEC erhvervspark, der tilbyder erhvervslejemål, og Hydrogen Valley, der laver EU-projekter inden for grøn omstilling
 • Har hovedsæde i Hobro 
 • Virksomheden står bag flere skelsættende projekter herhjemme, blandt andet et af Europas største brintanlæg, der gør det muligt at lagre vindmøllestrøm
 • Har været kunde i sparekassen siden 2001.

 • Læs mere på www.hydrogenvalley.dk


  Hvordan får I kontakt til de virksomheder, I hjælper?

  ”Mange af dem bor i lokalområdet. Nogle af frontløberne inden for rørføring, styresystemer og eltavler er faktisk lokale Hobro-virksomheder, som fx Lillegården El, der har været med på flere af vores projekter. Så mange af dem har vi kontakt med i forvejen. Derudover har vi jo bare et kæmpemæssigt netværk – både i Danmark, i Norden, men også i resten af Europa. Vi har også forbindelser i bl.a. Korea og Japan. Vores netværk er uden tvivl et af vores store aktiver."

  Hvorfor har I valgt at være en nonprofitorganisation?

  ”Det giver god mening for os at være en nonprofitorganisation, fordi det giver os mulighed for at arbejde lidt længere med de enkelte projekter. Hele vores bagvedliggende formål er at sikre vækst og beskæftigelse inden for det her område i Mariagerfjord Kommune, og det sikrer vi altså bedst ved at være nonprofit. Det kommer jo tifoldigt igen, når sådan nogle som Ballard Power Systems (en virksomhed, som CEMTEC igennem årtier har samarbejdet med, red.) vokser med 100 mand i løbet af to år, så giver det jo virkelig noget at arbejde for den sag.”


  CEMTECs hovedkontor i HobroCEMTEC har til huse i Hobro, men samarbejder med virksomheder landet over, heriblandt om hvordan man søger om EU-midler til projekter inden for grøn omstilling. Foto: CEMTEC


  Hvad er I mest stolte over og hvorfor?

  Jeg synes, vi kan være stolte af at blive udvalgt til at lave det første megawatt-skala-elektrolyseanlæg i Europa – HyBalance-anlægget i Hobro – støttet af EU-kommissionen. For det var nogle ret store spillere, vi var oppe imod. I konkurrencen deltog også repræsentanter fra Spanien, Frankrig og Holland, så det er en fed historie at tænke på, hvad ’lille Hobro’ kan i denne her kontekst.”

  Hvilken rolle spiller sparekassen for jeres virksomhed og for udviklingen af den?

  Der er ingen tvivl om, at vores gode forhold til sparekassen er ét af de elementer, der har haft indflydelse på, hvor CEMTEC er i dag. Sparekassen har troet på os hele vejen igennem, og den dag i dag oplever vi stadig en meget stor velvilje til at hjælpe os på vej – og en forståelse for, at EU-projekter er projekter, der tager tid.

  For eksempel havde vi et EU-projekt for nogle år siden, hvor slutbetalingen først kom 2,5 år efter, at udgifterne var afholdt. Og det var altså mere end 400.000 kroner, det drejede sig om. I sådan en situation er det vigtigt at have en rådgiver, der tror på dig, når du siger: ”jamen, de skal nok komme”. Og de kom så også. Men det siger bare noget om det tillidsforhold, vi har til hinanden. Og det tror jeg bare ikke, du kan få, medmindre det er et lokalt pengeinstitut.

  Hvad gør Sparekassen Danmark og CEMTEC til et godt match?

  Jamen, det er eksempelvis sådan noget med, at Henrik (CEMTECs rådgiver, red.) sætter sig ind i, hvilke projekter vi har gang i, og hvem vores medarbejdere er. Der er bare sådan en indbyrdes tillid imellem os. Vi er jo en solvent virksomhed, men jeg er ret sikker på, at mange ting havde været sværere for os, hvis ikke vi havde haft det her lokale tillidsforhold til sparekassen, både i forhold til lånehjemtagning og nye investeringer.


  Ladestandere ved CEMTECs hovedkontorForan sit domicil i Hobro har CEMTEC fået mulighed for at udvide sit tilbud af el-ladestandere, efter at virksomheden har modtaget en donation fra en af sparekassens fonde. Foto: CEMTEC


  Hvis du skal give et godt råd til virksomheder, som går med en ambition om at flytte deres virksomhed i en grønnere retning, hvad vil du så råde dem til?

  Læg ud med håndgribelige initiativer, der kan sikre dig en besparelse på den korte bane. Det kan fx være, du kan opnå en besparelse ved at skifte til en anden el-leverandør eller el-kilde. Derefter kan du eventuelt investere de penge, du kommer til at spare på fx el og fjernvarme, i endnu flere grønne projekter. Det kan være installation af varmepumper eller udskiftning af lyspærer til LED-lys, som selvfølgelig er en udgift nu og her, men som over tid faktisk kan være en god forretning," slutter Søren Bjerregaard.