valuta

Bestilling af valuta

Bestil din ønskede valuta ved at udfylde nedenstående formular. Bemærk at valuta skal bestilles senest 1 uge før afhentning.

Hvis du ønsker at bestille andre valuta end de nedenstående muligheder, bedes du henvende dig på telefon 97523366 i god tid inden din rejse. Så ser vi, hvad vi kan gøre.

Kontakt os på telefon 97 52 33 66 hvis du ønsker et større beløb af nedenstående valuta. 

Gå til valutabestilling

Bestilling af kontanter og udenlandsk valuta

Bestilling af kontanter

Indtast dit kontonummer (reg. nr. og kontonr.)

Bestilling af sedler

Bestilling af mønter

Bemærk, at det kun er muligt at bestille beløb svarende til hele møntruller.

Bestilling af valuta

Indtast dit kontonummer (reg. nr. og kontonr.)

Danske pengeinstitutter er i henhold til gældende lovgivning forpligtiget til at spørge ind til dit formål med at hæve større kontantbeløb. Vi skal bede dig oplyse formålet med det bestilte beløb.

Afhentning:

Bemærk, at du skal bestille valuta senest 14 dage før, du ønsker at afhente den. Bestillingen kan tidligst afhentes kl. 14:00 på afhentningsdagen.

Af hensyn til din sikkerhed skal du fremvise gyldig billedlegitimation (eksempelvis pas/kørekort).

Dine oplysninger:

* Hvis bestillingen afhentes af en anden person end kontohaver, skal personen fremvise en fuldmagt (enten fysisk lejlighedsfuldmagt eller tidligere noteret fuldmagt på kontoen) samt gyldig billedlegitimation.

Hvorfor beder vi om ID og spørger ind til dine pengesager?

Som kunde vil du opleve at vi beder om at se ID eller at vi spørger nærmere om formålet med dine bankforretninger. Det gør vi, da vi som pengeinstitut spiller en vigtig rolle i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Du kan læse mere om dette i brochuren "Derfor spørger banken om ID".

Download brochure