Sparekassen Danmark, Hobro

”Guldbryllup” med sparekassen

To lokale ildsjæle, Jette og Svend Kuch, har været kunder siden februar 1974

Vi skriver januar 1974. Jette og Svend har netop bestået deres lærereksamen på seminariet i Ranum. De flytter til Vebbestrup, og i en tid, før dankort og netbank var opfundet, måtte man jo have et lokalt pengeinstitut. Deres valg faldt på sparekassen på Store Torv i Hobro. Og her har de så været kunder lige siden.

”Sparekassen har altid været nærværende”, forklarer ægteparret Kuch.

Ildsjæle i foreningslivet


Begge har de gennem årene i Hobro, som de flyttede til i 1975, været aktive i det lokale foreningsliv, dels som udøvende håndboldspillere i Hobro IK, dels som trænere og ledere.

”Alle steder har sparekassen været aktiv som sponsor. Mange aktiviteter ville aldrig finde sted, hvis der ikke havde været en sparekasse i byen. Det er også en god grund til at være kunde netop her”, siger Svend Kuch.

To lærere og en elev


I anledning af ”guldbrylluppet” inviterede Per Norup Olesen, der er afdelingsdirektør i Sparekassen Danmarks privatkundeafdeling i Hobro, Jette og Svend ind til en snak om de forgangne 50 år.

Under samtalen understreger Per Norup, at støtte til den lokale frivillighed der, hvor sparekassen er til stede, er en vigtig del af sparekassens strategi.

”Et velfungerende foreningsliv er med til at gøre en by som Hobro til et godt sted at vokse op, bo og arbejde”, siger Per.

Per, der begynder at kunne ane sit 40 års jubilæum i sparekassen i horisonten, tilbragte sin folkeskoletid på Nordre Skole i Hobro. Her arbejdede både Jette og Svend som lærere dengang. Så en del af jubilæums-samtalen kom til at dreje sig om minder fra dengang.

Oprindelig var det Svend, der havde søgt en ledig stilling på Nordre Skole. Men under ansættelsessamtalen fik han fortalt, at hans kone også var lærer – og med en fagkombination, der passede bedre til den ledige stilling, fik hun jobbet.

”Jeg blev dog tilbudt et vikariat og blev senere fastansat”, husker Svend.

Jette og Svend Kuch samt Per Norup Olesen Jette og Svend Kuch har netop fejret ”guldbryllup” med Sparekassen Danmark i Hobro, hvor afdelingsdirektør Per Norup Olesen i horisonten kan skimte sit 40 års jubilæum
.

Fondens betydning for egnen


Svend var blandt andet sløjdlærer og er den dag i dag en ivrig trædrejer. For nogle år siden var han drivkraften bag indretning af et træværksted med seks nye drejebænke i Bie Centeret i Hobro. Projektet kunne kun lykkes med en donation fra Sparekassen Danmark Fonden Hobro på 150.000 kroner.

Fonden blev dannet, da Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland fusionerede i 2014. Siden har den uddelt 78 millioner kroner til velgørende og almennyttige formål i sparekassens virkeområde. Sine midler får fonden af sin formue, der er investeret i garantbeviser i Sparekassen Danmark.

I fondens bestyrelse, der ledes af formand Poul Søndberg, sidder i øvrigt også … Per Norup Olesen. Begge har siddet der siden starten for 10 år siden.

Aktive i foreningslivet


Ægteparret Kuch har involveret sig i adskillige aktiviteter gennem årene i Hobro.

Jette tog initiativ til svømmeundervisning i det daværende friluftsbad ved Aalykkevej.

”Det var både klamt og koldt”, husker hun.

Hun har også stået for undervisningen på Martha-kursus.

Svend har været ungdomstræner for HIK Håndbold. Han er med på Slyngelholdet, der er et lukket Old Boys fodboldhold under Hobro IK.

Nordre IF


I 1990 var parret med til at etablere Nordre IF. Det var en klub for elever, forældre og ansatte på Nordre skole.

”Vi havde gymnastiksalene til vores rådighed eftermiddag og aften. Her kunne en familie leje en sal og dyrke idræt sammen. Foreningen blev stiftet, og Jette var formand i de 25 år, foreningen bestod”, fortæller parret:

”Vi spillede badminton og bordtennis på skolen, og om søndagen havde vi en fast svømmetime i Hobro Idrætscenter. Alle kunne være medlem, og kontingentet var billigt – omkring 250 kroner om året for en familie.”