Søg midler til din forenings udviklingsprojekt

Sparekassen Danmark bidrager til den lokale udvikling gennem sponsorater på Fyn.

Sparekassen Danmark brænder for lokale initiativer.

I forbindelse med en række lokale sparekassers sammenlægning med Sparekassen Danmark er der blevet oprettet fonde med det formål at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den pågældende sparekasses tidligere markedsområde. 

Der er ikke ingen af Sparekassen Danmark Fondene, der dækker Fyn. Sparekassen Danmark på Fyn råder i stedet over et årligt beløb. Beløbet er prioriteret til aktiviteter, som kan fremme værdifulde fællesskaber indenfor kultur- og foreningsliv samt til udvikling af erhvervslivet lokalt. Initiativerne skal samtidig bidrage til at øge kendskabet til Sparekassen Danmark på Fyn.Hent ansøgningsskema

Læs her, inden du ansøger


Sparekassen Danmark på Fyn lægger vægt på følgende forhold:


 • Sponsoratet skal komme så mange som muligt til gode
 • Sponsoratet ydes til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder
 • Begivenheden eller projektet, der søges støtte til, skal være i sin indledende fase
 • Aktiviteterne skal medvirke til at skabe udvikling og sammenhold i lokalsamfundet samt være til glæde for deltagerne
 • Projektet skal skabe positiv udvikling af det lokale handels- og erhvervsliv, og derfor lægges der vægt på, at sparekassens bidrag anvendes lokalt
 • Frivilligt arbejde er indtænkt ved gennemførelse af aktiviteterne
 • Etablerede foreninger og sammenslutninger deltager med egenfinansiering, hvis det er muligt
 • Ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer.

I sparekassen støtter vi primært dem, som støtter os. Det betyder, at hvis vi skal støtte dit projektforslag, skal foreningen være kunde eller blive kunde i sparekassen. Er foreningen ikke kunde, vil der i forløbet, hvor ansøgningen behandles, blive arrangeret et møde med den afdeling, som foreningen skal være kunde i.

Sparekassen tilbyder et attraktivt koncept til foreninger, herunder en dedikeret foreningsservice-afdeling og foreningsværktøjet Unioo, som sparekassen stiller gratis til rådighed for foreningskunder. Unioo er en platform til bestyrelsesarbejde, der kan lette dagligdagen for foreningen. Her kan man holde styr på medlemmer, billetsalg, kontingenter, møder, filer og opgaver.

Sparekassen Danmark på Fyn støtter konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra blandt andet:


 • Organisationer
 • Foreninger
 • Selvejende institutioner


Sparekassen Danmark på Fyn støtter IKKE:


 • Enkeltpersoner og enkeltvirksomheder
 • Diæter og legater
 • Aktiviteter, der har fundet sted
 • Rejser og udflugter
 • Fortæring, mad og drikke
 • Tilblivelse af bøger
 • Politiske og religiøse aktiviteter
 • Stats- og kommunale ejendomme
 • Andelsboligforeninger, ejerforeninger, grundejerforeninger, beboerforeninger og lign.
 • Aktiviteter udenfor Fyn
 • Opstart eller udvikling af foreningsaktiviteter, der er i konkurrence med andre lokale aktiviteter
 • Aktiviteter, der har til formål at indsamle midler for at uddele i eget navn.


Ansøgningsfrister


Modtagne ansøgninger vil blive behandlet 4-6 gange om året. Som udgangspunkt i februar, april, juni, september og november.
 
Ansøgninger, der resulterer i et støttebidrag fra sparekassen til foreningen, skal dokumenteres i en samarbejdsaftale, som indeholder aftalens ydelser og modydelser.


Send jeres ansøgning


Ansøgningen skal sendes til fyn@spard.dk