Ratepension

En ratepension er en pensionskonto, hvor du har mulighed for at få en udbetaling over en periode på mellem 10 og 30 år.

Ring mig op
Pension

En ratepension er en pensionskonto, hvor du har mulighed for at få en udbetaling over en periode på mellem 10 og 30 år. Hvis du opretter en ratepension i dag, kan du tidligst begynde udbetalingen 3 år før din folkepensionsalder. Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du er født, og hvornår du har oprettet din pensionsordning.

Hvis du allerede har en ratepension, kan der gælde andre regler for udbetalingen.   
 
Ifølge fradragsreglerne pr. 1. januar 2018 for pensioner med løbende udbetaling betyder det, at du får et ekstra ligningsmæssigt fradrag for din indbetaling op til 77.900 kr. i 2023. 

  • Hvis du har mindre end 15 år til folkepensionsalderen, har du et ekstra fradrag på 32 % af din indbetaling i 2023.
  • Hvis du har mere end 15 år til folkepensionsalderen, har du et ekstra fradrag på 12 % af din indbetaling i 2023.

I 2023 kan du indbetale op til 60.900 kr. og få fradrag i din personlige indkomst. Det betyder, at du kan få fradrag i topskatten ved at indbetale på ratepension.
 
Ønsker du at indbetale mere, vil det overskydende beløb blive overført til en livslang pension.

Sådan kommer du i gang

Kontakt din personlige rådgiver, hvis du overvejer at oprette en ratepension eller vil høre mere om dine muligheder for at optimere afkastet af din ratepension.
  
Find afdelinger og medarbejdere