Ansvarlige investeringer

Danske investorer viser stigende interesse for at investere deres opsparing i ansvarlige fonde med et bæredygtigt aftryk, der samtidig kan levere et konkurrencedygtigt afkast.

BankInvest Bæredygtig Udvikling
En undersøgelse udarbejdet af analyseinstituttet Userneeds på vegne af BankInvest bekræfter, at BankInvests kunder har stærke holdninger til, hvordan deres afkast skabes. Investorerne kræver, at virksomhederne, der investeres i, er ordentlige og ansvarlige og overholder internationale normer og konventioner.

Flere og flere investorer ønsker nemlig, at pengene også arbejder for en bedre verden, bidrager til FN’s verdensmål og trækker klimaet i en grønnere retning. Og det rejser naturligvis spørgsmålet: Hvordan sikrer jeg, at investeringen rent faktisk også er ansvarlig?

Svanemærkede investeringsfonde er for alle

BankInvests globale svanemærkede fonde er til dig, der ønsker tryghed for, at dine penge gør en forskel – både for dig selv og din omverden.

Som investor kan det være svært at skulle vælge, om man skal prioritere at investere i virksomheder med et lavt CO2-aftryk, eller i virksomheder der overholder menneskerettighederne. Det er nærmest en umulig øvelse. Ved at investere i BankInvests globale svanemærkede fonde kan du med ro i maven vide, at der investeres i en bred vifte af virksomheder og obligationer over hele verden, som har det til fælles, at de lever op til strenge krav og standarder - uden at gå på kompromis med afkastet.

BankInvests globale svanemærkede fonde har nemlig valgt at anlægge et meget bredt og holistisk syn på ansvarlighed. Det betyder, at fondene ikke kun har fokus på for eksempel klimaet, men også på faktorer som fattigdom og sundhed, uddannelse og menneskerettigheder. Udover at fondene vægter ansvarlighed og FN’s verdensmål højt, har de også forpligtet sig til at reducere porteføljernes CO2-udledning med 70 % inden 2030*.

Svanemærket er samtidig din ekstra garanti for, at BankInvest tager hånd om dine investeringer på en måde, som Danmarks og Nordens mest udbredte og kendte miljømærke kan stå inde for. Svanemærkede investeringsfonde skal nemlig opfylde 25 obligatoriske krav.

Derudover fravælges investeringer i virksomheder, hvor mere end 5 % omsætning kommer fra:

  • Våben
  • Tobaksproduktion
  • Atomkraft
  • Fossile brændstoffer**.
Svanemærket obligationsfond:

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling

Fonden Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling investerer i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer. Her vægtes også en række krav om ansvarlighed og FN’s verdensmål højt, og samtidig har fonden forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med mindst 70 % inden 2030 set i forhold til 2019**. Fonden må ikke placere sine midler i statsobligationer udstedt fra stater, der ikke har forpligtet sig til at overholde FN’s konvention om Biodiversitet eller Paris-aftalen.

I mere end 60 % af verdens lande vælges statsobligationerne fra på grund af udbredt korruption. Derudover investerer fonden i såkaldte grønne obligationer, som direkte finansierer projekter, der understøtter den grønne omstilling.

Svanemærket aktiefond:

Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

Aktiefonden Globale Aktier Bæredygtig Udvikling investerer i op mod 200 forskellige virksomheder, som alle skal leve op til krav om ansvarlighed. Det handler ikke kun om miljøovertrædelser, men også om menneskerettigheder og korruption.

Fonden skal samlet set leve op til retningslinjer, som fremmer den bæredygtige udvikling, understøtter ét eller flere af FN’s verdensmål og har samtidig forpligtet sig til at reducere fondens CO2-udledning med mindst 70 % inden 2030 set i forhold til 2019**.

* CO2-aftrykket er defineret ved benchmarkets CO2-aftryk ultimo 2019. CO2-aftryk (målt som CO2/EVIC) fra afdelingens investeringer, hvor CO2/EVIC kan måles.

** Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer ekskluderes fra BankInvests svanemærkede fonde. Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak, samt fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran, ekskluderes også.

Disclaimer:
Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om afdelingerne og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tegning af andele i afdelingerne bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk Bemærk, at Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. For eksempel vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Book møde

I Sparekassen Danmark har vi tid, når du har tid - også uden for afdelingens normale åbningstid.

Kontakt din lokale afdeling eller din personlige rådgiver for at aftale et møde.