Vores organisation

Fondens bestyrelse består af 5-6 medlemmer.
 
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af den samlede bestyrelse.

Et af de udpegede medlemmer skal være medlem af bestyrelsen i Sparekassen Danmark.

De resterende bestyrelsesmedlemmer skal have tilknytning til den tidligere Sparekassen Himmerlands virkeområde.

BestyrelseDirektør, Michael Jørgensen (*)
Formand
Autoforhandler, Lars Buus (*)

Lars Kristensen (*)

Advokat, Thomas Frisgaard (**)
  Boligchef, Henrik Sørensen (*)

* Udpeget af bestyrelsen for Sparekassen Danmark Fonden Himmerland
** Udpeget blandt bestyrelsesmedlemmerne i Sparekassen Danmark