Udvikling gennem støtte

Donationer fra Sparekassen Danmark Fonden Himmerland skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland støtter mange små og store initiativer i det område, som Sparekassen Himmerland virkede i.

I Fondens vedtægter defineres blandt andet følgende formål:
- virke til gavn for almennyttige og almenvelgørende formål efter bestyrelsens frie skøn.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland har således et mål om at udvikle lokale initiativer gennem støtte.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland gav i 2021 bindende tilsagn om økonomisk støtte for i alt 4,6 millioner kroner til 182 forskellige initiativer i Sparekassen Danmarks virkeområde.

Læs pressemeddelelse om fondens virke i 2020 her

Vi gør opmærksom på, at ansøgere, der er eller bliver kunde i Sparekassen Danmark, kan have præference forud for ikke-kunder.