Ritzau Børsindblik

Ritzau Børsindblik giver dig en kortfattet opdatering på de vigtigste finansielle markedsnyheder.

Gå til Ritzau Børsindblik

Ansvarsfraskrivelse
Ritzau Børsindblik er udarbejdet af Ritzau Finans som generel information for modtageren. Oplysningerne kan ikke anses for investeringsrådgivning og må ligeledes ikke anvendes som erstatning herfor. Oplysningerne er ikke et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Oplysningerne tager ikke højde for den enkelte modtagers investeringsformål, finansielle situation eller behov, hvorfor der til enhver tid bør indhentes relevant og konkret professionel rådgivning, inden der foretages finansielle dispositioner. Historiske afkast, som er oplyst i materialet, er ikke en garanti for fremtidige afkast.