Region Østjylland

Regionsledelse

Thomas Brændstrup

Thomas Brændstrup

Regionsdirektør
Tlf. 96 57 55 01
Mobil: 30 33 69 85
Christian Jungmark

Christian Jungmark

Afdelingsdirektør
Fredericia
Tlf. 96 57 59 41
Mobil: 20 22 75 86
Jens-Erik Høgholm

Jens-Erik Høgholm

Afdelingsdirektør
Aarhus Frederiksbjerg
Tlf. 96 57 58 38
Mobil: 51 77 11 71
Lars Dalby

Lars Dalby

Afdelingsdirektør
Erhverv Aarhus
Tlf. 96 57 54 01
Mobil: 23 81 79 85
Lars Skjødt Christensen

Lars Skjødt Christensen

Afdelingsdirektør
Vejle
Tlf. 96 57 59 21
Mobil: 51 27 22 05
Morten Greve

Morten Greve

Afdelingsdirektør
Galten
Tlf. 96 57 54 21
Mobil: 28 55 44 20
Per Toft

Per Toft

Afdelingsdirektør
Viby
Tlf. 96 57 55 06
Mobil: 60 14 76 81
Vibeke Aasted Rosendahl

Vibeke Aasted Rosendahl

Afdelingsdirektør
Odder
Tlf. 96 57 59 61
Mobil: 29 10 85 38

Kompetencecenter Østjylland

Thomas Bang Jeppesen

Thomas Bang Jeppesen

Formuespecialist
Tlf. 96 57 51 51
Mobil: 20 54 50 72