Himmerland Forsikring

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen er din personlige sikkerhed for, at du kan få afbødet nogle af de økonomiske konsekvenser, en personskade efter en ulykke kan medføre.

Ulykkesforsikringen kan tegnes af alle, og børn kan forsikres på forældrenes dækning eller på en særskilt børneulykkesforsikring. Hos Himmerland Forsikring er ulykkesforsikringen for børn under 2 år præmiefri.

Forsikringen kan tegnes som en heltidsdækning, der dækker dig hele døgnet rundt – også når du er på arbejde. Du kan også tegne forsikringen som en fritidsdækning, så du kun er dækket i din fritid.