Himmerland Forsikring

55 plus-indboforsikring

For dig, der er 55 år eller ældre.

Indboforsikringen er på mange måder den forsikring, der giver dig en tryg hverdag. Den samler en lang række af de vigtigste dækninger i én forsikring.

Hvem er dækket?

Forsikringen dækker alle husstandens medlemmer – også ægtefælle/samlever, som bor i plejehjemsbolig, og børn under 18 år, som er flyttet hjemmefra og bor alene. Den dækker desuden dele- og aflastningsbørn, som ikke har adresse hos dig.