Barnebarns­konto

Med en Barnebarnskonto har du som bedsteforælder mulighed for at give dine børnebørn en god økonomisk støtte til deres start på voksenlivet.

Bestil en opringning
Barnebarnskonto
Et barn kan kun have én Børneopsparing, som har et maksimumsindskud på 72.000 kr. Derfor er en Barnebarnskonto et godt supplement til en Børneopsparing

Når du gerne vil bestemme
Du kan opnå en række fordele ved at anvende en Barnebarnskonto til en form for arveforskud:
 • Modtageren (her barnebarnet) skal ikke betale skat eller arveafgift af beløbet.
 • Du bestemmer selv, hvem der skal have hvor meget.
 • Indskud på kontoen er en gave, der ubetinget tilhører barnet.
 • Pengene kan bindes, indtil du mener, at barnebarnet er ”voksent nok” til at få lov til at hæve fra kontoen. Kontoen kan for eksempel bindes, indtil barnet er 18 år, men beholdes, indtil barnet fylder 21 år.

Fakta om Barnebarnskonto

Oprettelse
 • Kontoen kan oprettes af barnets bedsteforældre.
 • Et barn kan godt have flere Barnebarnskonti.
Indbetaling
 • Du kan årligt indskyde op til den til enhver tid gældende grænse for skattefri gaver mellem nært beslægtede (69.500 kr. i 2022). Der er ingen minimumsgrænse for indskud.
 • Tilskrevne renter beregnes ikke som indskud.
 • Indskud kan kun foretages af bedsteforældre til barnet.
Renter
Renten er variabel og tilskrives kontoen ved årsultimo.

Find den aktuelle rentesats i vores Prisinformation
Skat
Renterne af kontoen indgår i barnets skattepligtige indkomst. 
Binding
 • Bindingsperioden (tidligste dato for hævninger) aftales ved oprettelse og kan herefter ikke ændres.
 • Kontoen udløber senest, når barnet fylder 21 år.
 • Hvis kontohaver (barnet) ikke henvender sig inden udløbsdatoen, opgøres kontoen, og værdien overføres til anden kontoform efter vores valg.
 • Indestående kan frigives til barnets frie rådighed i tilfælde af kritisk sygdom.
Investering
Du kan investere pengene i garantbeviser eller værdipapirer.

Ring mig op

Udfyld formularen herunder, hvis du gerne vil ringes op af en rådgiver fra sparekassen.