Ansvarlige investeringer, der betaler sig

BankInvest investerer i virksomheder verden over og støtter aktivt arbejdet for ansvarlig udvikling på tværs af landegrænser.

Bæredygtig investering
Interessen for ansvarlige investeringer er vokset – og med god grund.

Mange af os ønsker, at vores investeringer tager ordentligt hensyn til miljø og mennesker. Mange oplever også, at afkastet fra ansvarlige investeringer konkurrerer fint med afkastet fra andre investeringer.

I 2015 viste tyske forskere i en stor undersøgelse,* at investorer med stor sandsynlighed får et højere afkast på aktier i virksomheder, der opfører sig ansvarligt og bæredygtigt. Når virksomheden tager arbejdsforhold, miljø og basale rettigheder alvorligt, skaber det ganske enkelt værdi i det lange løb.

Nogle bruger FN’s 17 verdensmål som et mål for bæredygtighed. Hvis en virksomhed aktivt støtter FN’s 17 verdensmål for klima, ernæring, sundhed, uddannelse og meget mere, er den godt på vej.

BankInvest støtter også FN’s verdensmål og bakker op om internationalt samarbejde, der påvirker virksomheder og investorer til at agere ansvarligt og bæredygtigt.

Hvis vi investerer ansvarligt og handler med omtanke, skaber vi vækst og værdi både for os selv og for fremtidige generationer.

* Kilde: Friede, Busch & Bassen: ”ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies”, 2015.
Svanemærket obligationsfond:

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling

BankInvests svanemærkede obligationsfond, Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling, er for dig, der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og andre samtidig med, at du tager hånd om dine investeringer på en ansvarlig måde.

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling vægter ansvarlighed og FN’s verdensmål højt samt har et meget lavt CO2-aftryk.

Danmarks og Nordens mest udbredte og kendte miljømærke, Svanemærket, er din garanti for, at vi tager hånd om dine investeringer på en ansvarlig måde.

For investeringer handler om at skabe værdi for fremtiden. Med Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling kan du skabe fremtidige værdier for dig selv og dine nærmeste. Samtidig tager du ansvar for, at fremtidige generationer får samme mulighed.
Svanemærket aktiefond:

Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

BankInvests svanemærkede fond, Globale Aktier Bæredygtig Udvikling, er for dig, der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for andre.

Som svanemærket fond investerer Globale Aktier Bæredygtig Udvikling nemlig kun i virksomheder, som handler med omtanke i forhold til den verden, de er en del af.

For investeringer handler om at skabe værdi for fremtiden. Med Globale Aktier Bæredygtig Udvikling kan du skabe fremtidige værdier for dig selv og dine nærmeste. Samtidig tager du ansvar for, at fremtidige generationer får samme mulighed.

Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om afdelingerne og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk Bemærk, at Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. For eksempel vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Kontakt mig om investering