Sparekassen Danmark Fonden Ulsted

Ulsted Sparekasse blev grundlagt i 1874 og var en selvstændig sparekasse i godt 134 år i Ulsted og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2008 blev Ulsted Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stiftede Ulsted Sparekasse fonden Ulsted Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Ulsted.
   
Fondens grundkapital udgør 60 millioner kroner, som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Danmark.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Ulsted Sparekasse samt direktøren i Ulsted Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.

Bestyrelsens sammensætning
Ole Steen Jensen (formand)
9370 Hals
Jesper Olsen Batsberg (næstformand)   Ulsted, 9370 Hals
Tina Rebsdorf Simonsen    Ulsted, 9370 Hals
Agnethe Kjær Jakobsen    Ulsted, 9370 Hals
Jens Koldkjær
9362 Gandrup
Hans Ole Pedersen
Ulsted, 9370 Hals
Karsten Olsen
9370 Hals
Christian Thurah Nielsen
9400 Nørresundby

Uddelinger

December 2022
Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Ulsted, december 2022
Sparekassen Danmark Fonden Ulsted har afholdt årets tredje møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere:

 • Hou Borgerforening
 • Ulsted Møllelaug
 • Stae V. Hassing Seniorer
 • V. Hassing Centerråd
 • Hals Golfklub
 • V. Hassing Skytteforening
 • KFUM Ulsted
 • FDF V. Hassing 
 • Ø. Hassing Musikkreds
 • Fjordfesten i Hals
 • Ulsted Boldklub
 • Ulsted Borgerforening
 • Ø. Hassing Borgerforening
 • V. Hassing GI
 • Støtteforeningen Skovtrolden
 • Ulsted Samråd
 • Hals Arkiv
 • V. Hassing GF
 • Gandrup Sportsklub
 • Ulsted Rideklub
August 2022
Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Ulsted, august 2022
Sparekassen Danmark Fonden Ulsted har afholdt årets andet møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere:

 • Ældre Sagen, Hals
 • Hou GI
 • Gandrup-Holtet Gymnastik
 • DHF, Hals afdeling
 • Vester Hassing Borgerforening
 • Ulsted Boldklub
 • Øster Hassing Borgerforening
 • Ulsted Menighedsråd
 • Fantastiske Hou
 • Skansefesten
 • Gandrup Borgerforening
 • Galleri Hou
 • Hou Samråd
April 2022
Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Ulsted, april 2022
Sparekassen Danmark Fonden Ulsted har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere:

 • Ældresagen Hals
 • KFUM Ulsted
 • Ulsted Menighedsråd
 • Hou Gymnastik- og Idrætsforening
 • Ulsted Rideklub
 • Seniordans
 • Fantastiske Hou
 • DHF, Hals afdeling
 • Ulsted Borgerforening
 • Skansefesten
 • Limfjordsfesten 22
 • Ulsted Samråd
 • Skansespillet
 • Ulsted Centerråd
 • Holtet Idrætsforening
 • Ulsted Hallen
 • Gandrup Tennisklub
 • Vester Hassing Centerråd
 • Hals Husflidsforening
 • Rimmerskoven
 • Ulsted Boldklub
 • Vester Hassing Rideklub
 • Gandrup Sportsklub
 • Vester Hassing Gymnastik- og Idrætsforening, Fodbold.
December 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, december 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets tredje møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere:

 • Hou Centerråd
 • Stae/Vester Hassing Seniorer
 • Hals Pensionistforening
 • Vester Hassing Centerråd
 • Hou Gymnastik- og Idrætsforening
 • Gandrup – Holtet Gymnastik
 • Hals Golfklub
 • Ulsted Samråd
 • Skansefesten Hals
 • Øster Hassing FDF Musikkreds
 • FDF Øster Hassing
 • Ulsted Rideklub
 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Ulsted Skytteforening
 • Ulsted Boldklub
 • Gandrup Sportsklub.
August 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, august 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets andet møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere:

 • Holtet Idrætsforening
 • Hou Gymnastik- og Idrætsforening
 • Seniordans Nordøst
 • Skansefesten
 • Galleri Hou
 • Lions Club Hals
 • Gandrup Tennisklub
 • Vester Hassing Centerråd
 • Gandrup Borgerforening
 • Hou Søsportscenter
 • Østvendsyssels Vævekreds
 • DHF, Hals afdeling
 • Hou Samråd
 • Ulsted Boldklub
 • Hals Arkiv.
April 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, april 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere:

 • Ulsted Skole Støtteforening
 • Ulsted Borgerforening
 • Hou Søsportcenter
 • Gandrup-Holtet Gymnastik
 • VHG/GS Fodbold
 • Den selvejende institution Hou Borger- og Aktivitetshus
 • Hals Arkiv/Hals Museumsforening
 • Ulsted Samråd
 • Ulsted Rideklub
 • Holtet-Gåser Landsbylaug.
December 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, december 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets tredje møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere:

 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Ulsted Jagtforening
 • Hou Gymnastik- og Idrætsforening
 • Hals Golfklub
 • Gandrup-Holtet Gymnastik
 • Ulsted Borgerforening
 • FDF Øster Hassing
 • Stae-Vester Hassing Samråd
 • Fjordfest i Hals
 • Skansespillet
 • Knoldgaard Jægerforening
 • Gandrup Borgerforening/Skiveren Bådelaug
 • Hou Søsportcenter
 • Galleri Hou
 • Vester Hassing Skytteforening
 • Hals Marineforening
 • Stae-Vester Hassing Seniorer
 • KFUM Ulsted
 • Gandrup Seniorer
 • Ulsted Samråd
 • Ulsted Boldklub.
August 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, august 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets andet møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere:

 • Ældresagen Hals
 • Ulsted Borgerforening
 • Hou/Gandrup Idrætsforening
 • Gandrup/Holtet Gymnastik
 • DHF, Hals afdeling
 • Ulsted Boldklub
 • Vester Hassing Borgerforening
 • Øster Hassing Borgerforening
 • Fantastiske Hou
 • Limfjordsfesten
 • Skansefesten
 • Gandrup Borgerforening
 • Galleri Hou
 • Hou Samråd.
April 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, april 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere:

 • Hals Rideklub 
 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Ulsted Møllelaug
 • Vester Hassing Centerråd
 • Ulsted Skoles Støtteforening
 • Gandrup Sportsklub
 • Gandrup Borgerforening
 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Ulsted Boldklub
 • Skansespillet
 • Ulsted Borgerforening
 • Ulsted Rideklub
 • Ulsted Boldklub.