Sparekassen Danmark Fonden Ulsted

Ulsted Sparekasse blev grundlagt i 1874 og var en selvstændig sparekasse i godt 134 år i Ulsted og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2008 blev Ulsted Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stiftede Ulsted Sparekasse fonden Ulsted Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Ulsted.
   
Fondens grundkapital udgør 60 millioner kroner, som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Danmark.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Ulsted Sparekasse samt direktøren i Ulsted Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.

Bestyrelsens sammensætning
Ole Steen Jensen (formand)
9370 Hals
Søren Batsberg (næstformand)
Ulsted, 9370 Hals
Tina Rebsdorf Simonsen    Ulsted, 9370 Hals
Agnethe Kjær Jakobsen    Ulsted, 9370 Hals
Jesper Olsen Batsberg
  Ulsted, 9370 Hals
Jens Koldkjær
9362 Gandrup
Hans Ole Pedersen
Ulsted, 9370 Hals
Karsten Olsen
9370 Hals
Casper Elefsen
9700 Brønderslev

Uddelinger

April 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, april 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere.
 • Ulsted Skole Støtteforening
 • Ulsted Borgerforening
 • Hou Søsportcenter
 • Gandrup-Holtet Gymnastik
 • VHG/GS Fodbold
 • Den selvejende institution Hou Borger og Aktivitetshus
 • Hals Arkiv/Hals Museumsforening
 • Ulsted Samråd
 • Ulsted Rideklub
 • Holtet-Gåser Landsbylaug.

 

December 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, december 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets sidste møde, hvor der blev uddelt penge til følgende foreninger med flere.
 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Ulsted Jagtforening
 • Hou Gymnastik- og idrætsforening
 • Hals Golfklub
 • Gandrup-Holtet Gymnastik
 • Ulsted Borgerforening
 • FDF Øster Hassing
 • Stae-Vester Hassing Samråd
 • Fjordfest i Hals
 • Skansespillet
 • Knoldgaard Jægerforening
 • Gandrup Borgerforening/Skiveren Bådelaug
 • Hou Søsportcenter
 • Galleri Hou
 • Vester Hassing Skytteforening
 • Hals Marineforening
 • Stae-Vester Hassing Seniorer
 • KFUM Ulsted
 • Gandrup Seniorer
 • Ulsted Samråd
 • Ulsted Boldklub.

April 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, april 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til 13 foreninger med flere.
 • Hals Rideklub 
 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Ulsted Møllelaug
 • Vester Hassing Centerråd
 • Ulsted Skoles Støtteforening
 • Gandrup Sportsklub
 • Gandrup Borgerforening
 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Ulsted Boldklub
 • Skansespillet
 • Ulsted Borgerforening
 • Ulsted Rideklub
 • Ulsted Boldklub.