Sparekassen Danmark Fonden Thy

Sparekassen Danmark Fonden Thy er et resultat af sammenlæg­ningen af Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond og Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond. Sammenlægningen fandt sted den 1. januar 2022.

De to fonde udspringer henholdsvis fra Hvidbjerg-Ørum Sparekasse og Snedsted-Nørhå Sparekasse, der begge har eksisteret som selvstændige pengeinstitutter i cirka 100 år. De to sparekasser blev fusioneret i 2005 og blev i den forbindelse en del af Sparekassen Limfjorden. I 2012 blev Sparekassen Limfjorden så sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel, der efter fusionen med Jutlander Bank A/S i 2021 er blevet til Sparekassen Danmark.

Begge fonde har derfor en historisk og nær tilknytning til Sparekassen Danmark, da de begge er blevet etableret i forbindelse med tidligere sammenlægninger. Den nye sammenlagte fond vil derfor have placeret en væsentlig del af sin bundne kapital i garantbeviser i Sparekassen Danmark.

Fondens bundne kapital udgør 15 millioner kroner.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål fortrinsvist inden for Hvidbjerg-Ørum Sparekasses og Snedsted-Nørhå Sparekasses tidligere virkeområder.

Ledelse

Fondens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender, og enhver uddeling fra fonden sker efter bestyrelsens skøn.

Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.

Bestyrelsens sammensætning
Jesper Abel Skovsted (formand) 7755 Bedsted
Poul Nørgård Larsen (næstformand) 7752 Snedsted
Dagmar Stordal Ebbesen Sjørring, 7700 Thisted 
Kaj Pedersen Hundborg, 7700 Thisted
Helle Slot Skjoldborg, 7752 Snedsted
Knud Juul 7755 Bedsted
Jens Sand Møller Svankjær, 7755 Bedsted
Niels Ole Wensien 7755 Bedsted