Sparekassen Danmark Fonden Thy

Hvidbjerg-Ørum Sparekasse blev grundlagt i 1905 og var en selvstændig sparekasse i 100 år i Hvidbjerg og omegn. I 2005 begyndte sparekassen at bygge et nyt domicil i Bedsted. Samme år fusionerede Hvidbjerg-Ørum Sparekasse med Sparekassen Limfjorden og stiftede Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond.

Snedsted-Nørhå Sparekasse blev grundlagt i 1904 og var en selvstændig sparekasse i 100 år i Snedsted og omegn. I 2004 stiftede sparekassen Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond.

I starten af 2005 fusionerede Snedsted-Nørhå Sparekasse med Thyholm Sparekasse og blev til Sparekassen Limfjorden.

Den 24. februar 2012 fusionerede Sparekassen Limfjorden med Sparekassen Vendsyssel.

Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond blev med virkning fra 1. januar 2022 sammenlagt med Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond. Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond blev i denne forbindelse den fortsættende fond under navnet Sparekassen Danmark Fonden Thy.

Kapitalgrundlag

Ved fondens stiftelse i 2005 udgjorde fondens bundne kapital 3.000.000 kroner.
 
Kapitalen i Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond udgjorde 6.248.857,82 kroner pr. 1. januar 2022, hvoraf 6.030.600,89 kroner var bunden kapital, og 218.256,93 kroner var disponibel kapital.

Kapitalen for Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond udgjorde pr. samme dato 3.161.926 kroner, hvoraf  2.979.989,20 kroner var bunden kapital, og 181.836,80 kroner var disponibel kapital.

Den sammenlagte fond er i forbindelse med vedtagelsen af de to fondes sammenlægning fra Sparekassen Danmark tildelt 6.000.000 kroner i bunden kapital. Denne kapital er placeret i garantkapital i Sparekassen Danmark.

Ledelse

Bestyrelsens sammensætning
Jesper Abel Skovsted (formand) 7755 Bedsted
Poul Nørgård Larsen (næstformand) 7752 Snedsted
Dagmar S. Ebbesen Sjørring, 7700 Thisted 
Kaj Pedersen Hundborg, 7700 Thisted
Helle Slot 7752 Snedsted
Knud Juul Gl. Bedsted, 7755 Bedsted
Jens Sand Møller Svankjær, 7755 Bedsted
Niels Ole Wensien 7755 Bedsted