Sparekassen Danmark Fonden Klokkerholm

Hellevad-Ørum Sparekasse blev grundlagt i 1879 og var en selvstændig sparekasse i godt 125 år i Klokkerholm. Hellevad-Ørum Sparekasse havde gennem mange år opbygget en egenkapital på 25 millioner kroner.

I forbindelse med fusionen stiftede Hellevad-Ørum Sparekasse fonden Hellevad-Ørum Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Klokkerholm.

Fondens grundkapital udgør 25 millioner kr., som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i enten garantbeviser i Sparekassen Danmark og/eller kontant indskud i Sparekassen Danmark eller i danske obligationer gennem en investeringsforening, som Sparekassen Danmark samarbejder med. På samme måde kan op til 20 % af grundkapitalen investeres i aktier.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af samme personkreds, som udgjorde bestyrelsen og direktionen i Hellevad-Ørum Sparekasse samt den til enhver tid værende afdelingsdirektør i Sparekassen Danmarks Hjallerup afdeling.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre. 

Bestyrelsens sammensætning
Jette Skiveren
Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Poul D. Hansen
Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Tom Hesselborg

Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Martin Kærsgaard 
Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Peter Mølbjerg    Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Marianne V. Jensen
Allerup, 9320 Hjallerup
Lars H. Sørensen
9700 Brønderslev 

Uddelinger

September 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm september 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • Byen i Landskabet
 • KIF e-sport
 • Klokkerholmhallen.
April 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 6. april 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • Byen i Landskabet
 • KIF Fodbold
 • Ørsø Judoklub.
December 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 1. december 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets tredje uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • Klokkerholm Hallen
 • KIF.
September 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 1. september 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • Borgerforeningen
 • Byen i Landskabet
 • Klokkerholm Hallen
 • Klasserådet, klassetur.
Maj 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 26. maj 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • Byen i Landskabet
 • Klokkerholm Hallen
 • Ørum sportsforening
 • Ravnstrup Beboerforening
 • Oasen Ørum
 • Borgerforeningen
 • Klokkerholm Skole
 • Klokkerholm jagtforening
 • Ørum Kulturhus.