Sparekassen Danmark Fonden Klokkerholm

Hellevad-Ørum Sparekasse blev grundlagt i 1879 og var en selvstændig sparekasse i godt 125 år i Klokkerholm. Hellevad-Ørum Sparekasse havde gennem mange år opbygget en egenkapital på 25 millioner kroner.

I forbindelse med fusionen stiftede Hellevad-Ørum Sparekasse fonden Hellevad-Ørum Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Klokkerholm.

Fondens grundkapital udgør 25 millioner kr., som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i enten garantbeviser i Sparekassen Danmark og/eller kontant indskud i Sparekassen Danmark eller i danske obligationer gennem en investeringsforening, som Sparekassen Danmark samarbejder med. På samme måde kan op til 20 % af grundkapitalen investeres i aktier.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af samme personkreds, som udgjorde bestyrelsen og direktionen i Hellevad-Ørum Sparekasse samt den til enhver tid værende afdelingsdirektør i Sparekassen Danmarks Hjallerup afdeling.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre. 

Bestyrelsens sammensætning
Jette Skiveren
Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Poul D. Hansen
Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Tom Hesselborg

Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Martin Kærsgaard 
Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Peter Mølbjerg    Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Marianne V. Jensen
Allerup, 9320 Hjallerup
Lars H. Sørensen
9700 Brønderslev 

Uddelinger

September 2021

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm september 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Byen i Landskabet
 • KIF e-sport
 • Klokkerholmhallen.
April 2021

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 6. april 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Byen i Landskabet
 • KIF Fodbold
 • Ørsø Judoklub.
December 2020

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 1. december 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets tredje uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Klokkerholm Hallen
 • KIF.
September 2020

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 1. september 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Borgerforeningen
 • Byen i Landskabet
 • Klokkerholm Hallen
 • Klasserådet, klassetur.
Maj 2020

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 26. maj 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Byen i Landskabet
 • Klokkerholm Hallen
 • Ørum sportsforening
 • Ravnstrup Beboerforening
 • Oasen Ørum
 • Borgerforeningen
 • Klokkerholm Skole
 • Klokkerholm jagtforening
 • Ørum Kulturhus.
December 2019

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 3. december 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets femte uddeling. Følgende 3 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Byen i Landskabet
 • Klokkerholm Dyrepark
 • Klokkerholm Skole.
September 2019

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 3. september 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets fjerde uddeling. Følgende 3 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Klokkerholm Skole
 • KIF
 • Dansk Lastbil Nostalgi.
Maj 2019

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 28. maj 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets tredje uddeling. Følgende 5 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • KIF Badminton
 • Museum Dorf
 • Ørum Sportsforening
 • Klokkerholm Skole
 • Byfornyelsesudvalget.
April 2019

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 9. april 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling. Følgende 4 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • KIF
 • Lokalhistorisk Arkiv
 • Byen i Landskabet
 • Byudviklingsudvalget.
Januar 2019

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 8. januar 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling. Følgende 4 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Borgerforeningen
 • New Business-Senior Network
 • Byfornyelsesudvalget Dronninglund Kunstcenter
 • Dronninglund Rideklub.
September 2018
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 4. september 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets tredje uddeling, og det blev til i alt 101.100 kr. til følgende 4 foreninger, klubber med flere:
 • Dannerhøj Spejdere fik 17.000 kr. til at renovere klubbens lade.
 • Lokalhistorisk Arkiv modtog 9.100 kr. til at købe borde mv.
 • Klokkerholm Hallen fik 50.000 kr. til at få lagt nyt tag på Fitness-afdelingen.
 • Ørum Sportsforening modtog 25.000 kr. til at få lavet nyt tag og lagt nyt gulv.
Juni 2018
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 12. juni 2018 Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling, og det blev til i alt 112.500 kr. til følgende 4 foreninger, klubber med flere:
 • Byen i Landskabet fik 15.000 kr. til at afvikle møder for.
 • Flauenskjold Skoles Støtteforening modtog 75.000 kr. til at etablere et multiområde.
 • Skæve Petanque fik 2.500 kr. til at få lavet et rækværk.
 • Byen i Landskabet, Byrhøj modtog 20.000 kr. til at få produceret foldere mv.

April 2018
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 10. april 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling, og det blev til i alt 397.476 kr. til følgende 7 foreninger, klubber med flere:
 • Borgerforeningen fik 248.300 kr. til at etablere en planetplads.
 • Borgerforeningen modtog 58.750 kr. til juleudsmykning.
 • Forældreforeningen i Klokkerholm fik 32.226 kr. til at købe et spærrenet.
 • Ørsø Judo Klub modtog 15.000 kr. til at etablere en brandtrappe.
 • Oasen, Ørum fik 13.500 kr. til at etablere et hegn mv.
 • DRL Kunstcenter modtog 10.000 kr. til at lave en skulpturudstilling.
 • KIF fik 19.700 kr. til at holde jubilæum.