Sparekassen Danmark Fonden Jerslev

Jerslev Sparekasse blev grundlagt 1869 og var en selvstændig sparekasse i knap 130 år. I 1999 blev der gennemført en sammenlægning med Hørby Sparekasse. Jerslev Sparekasse havde gennem årene opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2006 blev Jerslev Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stiftede Jerslev Sparekasse fonden Jerslev Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Jerslev.

Fondens grundkapital udgør 77 millioner kr., som er indbetalt kontant. Mindst halvdelen af fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Danmark og/eller kontant indskud i Sparekassen Danmark, medens den resterende del skal anbringes i danske obligationer eller aktier gennem en investeringsforening, som Sparekassen Danmark samarbejder med. Der må dog kun investeres i aktier for et beløb, som højst udgør 20 % af grundkapitalen.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jerslev Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Jerslev Sparekasse, 1 bestyrelsesmedlem udpeget blandt repræsentantskabsmedlemmerne samt den fungerende direktør i Jerslev Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.

Bestyrelsens sammensætning
Helle Rømer Skole (formand)
9740 Jerslev
Mogens Nedergaard (næstformand)
9740 Jerslev
Sten G. Sørensen
Sterup, 9740 Jerslev
Peter Mølbjerg
Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Helle Brinkmann Larsen
9352 Dybvad
Henrik Erlandsen
9300 Sæby
Gurli Nielsen
9740 Jerslev

Uddelinger

December 2022

Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Jerslev december 2022
Sparekassen Danmark Fonden Jerslev har foretaget årets tredje uddeling.
Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • Skæve IF
 • Støtteforeningen for Hørby/Dybvad Skole
 • Fonden Brønderslev Hallerne
 • Dybvad Borgerforening
 • Springteam Sæby
 • JSI - Multiparken
 • Red Barnet Brønderslev
 • Jerslev Borgerforening
 • JSI Motion
 • Dybvad Hallen
 • Hellum Multihus
Juni 2022

Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Jerslev juni 2022
Sparekassen Danmark Fonden Jerslev har foretaget årets anden uddeling.
Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • Musikkorps Sæby
 • Østervrå Idrætsforening
 • Borgen - Jerslev
 • Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn
 • Friplejehjemmet Vivaldi
 • Museum for Forsyning og Bæredygtighed
 • På tværs er vi stærkest
 • Volleyballklubben VK Vendsyssel
 • Jerslev-Sterup Idrætsforenings Venner
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening
 • Foreningen Hellum Multihus
 • Krudtuglerne.
Marts 2022
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev marts 2022
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling.
Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • Kamillius 
 • Klub 9740
 • Jerslev 4H
 • Troldehøjsvenner
 • Ungegruppen og JSI
 • KFUM Spejderne Hallund
 • Vennekredsen for Kornumgaard
 • Klæstrup Borgerforening
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening
 • Løb 4 Sagen
 • Klub Georg
 • Foreningen Dybvad Forsamlingshus
 • Jerslev Forsamlingshus
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening - Multiparken
 • Hørby Pensionistforening
 • Minibyen Sæby.
December 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 13. december 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets fjerde uddeling.
Følgende 12 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • Jerslev-Sterup Idrætsforening - Multiparken
 • Jerslev Borgerforening
 • Jerslev Forsamlingshus
 • Sterup Borgerforening
 • Sæby Gymnastik & Springteam
 • Volleyballklubben VK Vendsyssel
 • Møllegården
 • Dybvad Boldklub
 • Klæstrup Borgerforening
 • Hellum, Sterup, Klæstrup og Jerslev Borgerforening
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Motion
 • Hørby Pensionistforening.
September 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 15. september 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets tredje uddeling.
Følgende 9 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden:  

 • Jerslev-Sterup Idrætsforening
 • GF 77 Østervrå
 • Løb 4 Sagen
 • Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn
 • Frederikshavn Skøjteforening
 • Thorshøj Gamle Skole
 • Klub Georg
 • Lyngså Petanqueklub
 • Jerslev Husflid.
Juni 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 8. juni 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling.
Følgende 7 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • Brønderslev Skytteforening
 • Brønderslev Tennis Klub
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening - Multiparken
 • På tværs er vi stærkest
 • Jerslev 4H
 • FDF Frederikshavn 1. Kreds
 • Vennekredsen for Kornumgaard.
Marts 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 31. marts 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling.
Følgende 10 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden: 

 • KFUM Spejderne i Jerslev
 • PSI Serritslev
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening - Multiparken
 • Idrætsforeningen Skjold
 • De frivillige Østervrå Ældrecenter
 • SEIF Tornados Floorball
 • Volleyball Klubben VK Vendsyssel
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening
 • BI-Bordtennis
 • Hellum Idrætsforening.
December 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 10. december 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets fjerde uddeling.
Følgende 13 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden:

 • Brønderslev Floorball Club
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Motion
 • Brønderslev Cross Klub
 • Dybvad Borgerforening
 • Stenum Kulturhus
 • Børnehaven Livstræet, Jerslev
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Badminton
 • Sæby Familie- og Firmaidræt
 • Spar V Hallen
 • Havkærhus, Sæby
 • Rådhuscentret, Frederikshavn
 • Hørby Idrætsforening
 • Østervraa Idrætsforening, Fodbold.
September 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 16. september 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets tredje uddeling.
Følgende 6 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden:

 • Sæby Tennisklub
 • Brønderslev Familie- og Firmaidræt
 • Frederikshavn Billard Klub 1984
 • Jerslev 4H
 • Hørby Bylegeplads
 • Rosengårdens Venner.
Juni 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 22. juni 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling.
Følgende 8 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden:

 • Frederikshavn Rideklub
 • Brønderslev Harmoniorkester
 • Foreningen Mølholt Forsamlingshus
 • Museum for Forsyning og Bæredygtighed
 • Brønderslev Golfklub
 • Jerslev RC Klub
 • Jerslev Borgerforening
 • Jerslev-Sterup ldrætsforening.
April 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 8. april 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling.
Følgende 21 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden:

 • Den Runde Pavillions Venner
 • Hørby Børnefestival
 • Springteam Sæby, Sæby Gymnastikforening
 • Nordjysk Vinfestival
 • Frederikshavn Ishockey Klub (Ungdom)
 • Sterup Borgerforening
 • BMC – Brønderslev Motions Cykelklub
 • Brønderslev Basketball Klub af 1970
 • Nellemanns Haves Venner
 • DCH Sæby
 • PSI Serritslev
 • Brønderslev Rideklub
 • Skæve IF
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening
 • Multibanen
 • Try Thorshøj Boldklub
 • Vendelbo Skaters
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Motion
 • Jerslev Husflid
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Håndbold.