Sparekassen Danmark Fonden Hals

Hals Sparekasse blev grundlagt den 20. marts 1870 og var en selvstændig lokal sparekasse i godt 145 år frem til fusionen med Sparekassen Vendsyssel den 1. januar 2015.
 
Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital, og i forbindelse med fusionen blev Hals Sparekasse omdannet til en ikke-erhvervsdrivende fond under navnet Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals.

Fonden blev etableret med en egenkapital på 68.991.000 kroner, hvoraf de 36.000.000 kroner blev placeret i garantkapital i Sparekassen Vendsyssel. Det resterende beløb blev efterfølgende investeret i investeringsforeninger.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Hals.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Hals Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Da fonden blev stiftet, bestod bestyrelsen af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Hals Sparekasse og direktøren i Hals Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til at opfylde fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre. 

Bestyrelsens sammensætning
Jens Højer (formand)
9362 Gandrup
Lone Nørgaard Lyngsø
Hou, 9370 Hals
Birgitte M. Nielsen
9370 Hals
Bodil Busk
Hou, 9370 Hals
Peter Sloth Karlsen
Hou, 9370 Hals
Kasper Korsvang Møller
9370 Hals 
Søren Brix Kjeldgaard
Ulsted, 9370 Hals
Mads Peter Sørensen
Stae, 9310 Vodskov

Uddelinger

Oktober 2022
Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Hals, oktober 2022
Fonden for Sparekassen Danmark Fonden Hals har afholdt tredje møde, hvor der blev uddelt penge til 23 foreninger med flere:

 • Hou Kajakklub
 • Dansk Handicap Forbund - Hals afd.
 • Ældre Sagen Hals 
 • Limfjordsfesten
 • Hou Centerråd
 • Hals Jagtforening
 • Fastelavn i Gandrup
 • Hou Gymnastik- og Idrætsforening
 • Grundejerforeningen Søgårdsvej, Hals
 • Foreningen Norden, Aalborg
 • Hals Pensionistforening
 • Gandrup Tennisklub
 • Hals Cykel Motion
 • Gandrup Sportsklub
 • Gandrup Holtet Gymnastik
 • Gandrup og Omegns Borgerforening
 • HFS Event
 • Hals Kunstgræsbane
 • Vester Hassing Borgerforening
 • Borgerforeningen for Hou og Omegn af 17. februar 1919
 • FDF Vester og Øster Hassing Musikkreds
 • FDF Øster Hassing
 • Skansefesten
Juni 2022
Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Hals, juni 2022
Fonden for Sparekassen Danmark Fonden Hals har afholdt andet møde, hvor der blev uddelt penge til 26 foreninger med flere:

 • Stae Borgerforening
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Hals Centerråd
 • Hou Centerråd
 • Holtet IF
 • Skiveren Bådelaug
 • Hals Rideklub
 • Gandrup Holtet Gymnastik
 • Vester Hassing Gymnastik- og Idrætsforening
 • Gandrup Sportsklub
 • Rimmerskoven
 • HGI - Hou Gymnastik- og Idrætsforening
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Maritime Oplevelser
 • Limfjordsfesten
 • FDF Vester Hassing
 • Hou's Vilde Vikinger
 • Holtet Gåser Landsbylaug
 • Gandrup Samråd
 • Fantastiske Hou
 • Vester Hassing Rideklub
 • Hals Julelyslaug
 • Gandrup og Omegns Borgerforening
 • Hou Borger- og Aktivitetshus
 • Galleri Hou
 • Hals Ro- og Kajakklub.
Februar 2022
Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Hals, februar 2022
Sparekassen Danmark Fonden Hals har afholdt første møde, hvor der blev uddelt penge til 25 foreninger med flere:

 • Gandrup Sportsklub
 • Fantastiske Hou
 • Fælles Samråd
 • FDF Hals
 • Skansespillet
 • Skansefesten
 • Fjordfest i Hals
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • VHG Bordtennis
 • Gandrup Holtet Gymnastik
 • Hals Husflidsforening
 • VHG Håndbold
 • Stae-Vester Hassing Samråd
 • Hals Centerråd
 • Hou Centerråd
 • FDF Øster Hassing
 • HFS
 • Ældresagen i Hals "Solsikkerne"
 • Hals Revyen
 • Hals Samråd
 • Gandrup og Omegns Borgerforening
 • Hjertestarterkæden i Hals, Hou og omegn
 • Gandrup Folkedansere
 • Stae Vester Hassing Seniorer
 • Hals Pensionistforening.
Oktober 2021
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, oktober 2021
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt tredje møde, hvor der blev uddelt penge til 13 foreninger med flere:

 • Gandrup Sportsklub
 • HFS
 • Hou Gymnastik- og Idrætsforening
 • Hals Arkiv
 • Skansefesten
 • Hals Golfklub
 • FDF Øster Hassing
 • Fastelavn i Gandrup
 • Hals Centerråd
 • Hou Centerråd
 • Børns Vilkår
 • Helen Bilde Jacobsen
 • Vester og Øster Hassing Jagtforening.
Juni 2021
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, juni 2021
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt andet møde, hvor der blev uddelt penge til 12 foreninger med flere:

 • Ulsted Rideklub
 • Galleri Hou
 • Gandrup og Omegns Borgerforening
 • Hou Borger- og Aktivitetshus
 • Vester Hassing Borgerforening
 • Gandrup Sportsklub
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • FDF Øster Hassing
 • Hou Samråd
 • Hals Rideklub
 • Hou Kajakklub
 • Hou Centerråd.
Februar 2021
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, februar 2021
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt første møde, hvor der blev uddelt penge til 15 foreninger med flere:

 • Ældresagen i Hals "Solsikkerne"
 • Vester Hassing Gymnastik og Idrætsforening
 • Hals Marineforening
 • Stae Vester Hassing Seniorer
 • Haveselskabet Hals
 • FDF Hals
 • Skansefesten
 • Holtet Gåser Landsbylaug
 • Gandrup Holtet Håndbold
 • Hou Søsportscenter
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Bevaringsforeningen Lodsen 4, Hals
 • Stae Vester Hassing
 • Hou Samråd
 • Gandrup Tennisklub.
Oktober 2020
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, oktober 2020
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt tredje møde, hvor der blev uddelt penge til 21 foreninger med flere:

 • Fastelavn i Gandrup
 • Forældrestammen ved Kastanien
 • Gandrup Holtet Gymnastik
 • Gandrup Sportsklub
 • Gandrup Tennisklub
 • Hals Centerråd
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Hals Golfklub
 • Hals Jagtforening
 • Hals Motionscenter
 • Hals Søspejder
 • HGI - Hou Gymnastik- og Idrætsforening
 • Hou Bådelaug
 • Hou Søsportscenter
 • Maritime Oplevelser
 • Skansefesten
 • Skansespillet
 • Vester Hassing Borgerforening
 • Vester Hassing Skytteforening
 • VHG
 • VHG - Håndbold.
Juni 2020
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, juni 2020
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt årets andet møde, hvor der blev uddelt penge til 13 foreninger med flere:

 • Dansk Handicap Forbund - Hals afdeling
 • Foreningen for maritime oplevelser på Hals Havn
 • Galleri Hou
 • Gandrup Holtet Håndbold/Gymnastik
 • Gandrup Sportsklub
 • Hals Bådelaug
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Hals Husflidsforening
 • Hals Jagtforening
 • Hals Julelyslaug
 • Hals Revyforening
 • Hals Rideklub
 • Knæk Cancer.
Februar 2020
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, februar 2020
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til 31 foreninger med flere:

 • Gandrup Sportsklub
 • Gandrup og Omegns Borgerforening
 • Hals Revyen
 • Rimmerskoven
 • Hals Pensionistforening
 • FDF Hals
 • Hou Centerråd
 • Hals Rejseklub
 • Stae Vester Hassing Seniorer
 • Gandrup Tennisklub
 • Stae Vester Hassing Seniorer
 • Hals Centerråd
 • Hals Centerråd
 • Hals Centerråd
 • Holtet IF
 • Ulsted Mølle
 • Fjordfest i Hals
 • Dansk Handicap Forbund, Hals afdeling
 • Gandrup/Holtet Håndbold
 • Holtet Gåser Landsbylaug
 • Hals Golfklub
 • Gandrup/Holtet Gymnastik
 • Hals Rideklub
 • FDF Øster Hassing
 • Skansespillet
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Hals Bådelaug
 • Ramsing Cup
 • Skansefesten
 • Hou Samråd
 • FDF Vester Hassing.