Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond

Snedsted-Nørhå Sparekasse blev grundlagt i 1904 og var en selvstændig sparekasse i 100 år i Snedsted og omegn. I 2004 stiftede sparekassen Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond.

I starten af 2005 fusionerede Snedsted-Nørhå Sparekasse med Thyholm Sparekasse og blev til Sparekassen Limfjorden.

Den 24. februar 2012 fusionerede Sparekassen Limfjorden med Sparekassen Vendsyssel.

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond
Fondens grundkapital, der stammer fra den gamle sparekasses egenkapital, udgør 6.500.000 kr., som er bunden kapital. Fonden har placeret kapitalen i mindre garantindskud og obligationer. De årlige legatuddelinger består udelukkende af afkast fra garantindskuddene og obligationerne.

Fondens formål er at yde støtte til projekter, foreninger og enkeltpersoner inden for den tidligere Snedsted-Nørhå Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 personer, der består af gamle kunder, bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer. Alle personer er fra lokalområdet. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.
 

Bestyrelsens sammensætning
Poul Nørgård Larsen (formand)
7752 Snedsted
Dagmar S. Ebbesen
Sjørring, 7700 Thisted 
Kaj Pedersen
Hundborg, 7700 Thisted
Flemming S. Nielsen
7760 Hurup
Helle Slot
7752 Snedsted

Uddelinger

Uddeling 2021

Uddeling fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 2021
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 103.740 kr. til følgende 11 personer, foreninger, klubber med flere:

 • Kåre Skytte - uddannelsesophold
 • Lærke Marie Futtrup - praktikophold
 • Amalie Søvndal Nielsen - udvekslingsophold
 • SGIF Motion
 • Snedsted Byudvikling
 • Stenbjerg Beboerforening
 • Beboerne på Enehøjvej
 • Sjørring Rideklub
 • Sjørring Bordtennis
 • Beboerforeningen Nord
 • GÅRDfestival
Uddeling 2020

Uddeling fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond maj 2020
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 109.500 kr. til følgende 10 personer, foreninger, klubber med flere:

 • Frederik Kirkeby Thomsen
 • Signe R. Andersen
 • Thea Hilligsøe
 • Café Værestedet
 • Gymnastik og Idrætsforening
 • Snedsted Borger og Erhvervsforening
 • Stenbjerg Beboerforening
 • SGIF, Gymnastik afdeling
 • Sjørring Bordtennisklub
 • Sjørring Håndværker og Borgerforening
Uddeling 2019

Uddeling fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond maj 2019
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 91.896 kr. til følgende 15 personer, foreninger, klubber med flere:

 • Jonas Uglebjerg
 • Marianne Skaarup Fink
 • Nicoline Grønnegård Pedersen
 • Lærke Kjeldgaard Futtrup
 • Snedsted Byudvkling
 • Beboerne på Kastaniegården
 • NordvestJysk pigekor
 • Stenbjerg Beboerforening
 • Snedsted borger- og erhvervsforening
 • Snedsted Garden
 • Kulturforeningen Sjørring Sø
 • Sjørring Idræts- og Kulturcenter
 • Thorsted Beboerforening
 • Sjørring Rideklub
 • Jesper Dalgaard
Uddeling 2018
Uddeling fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond maj 2018
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 124.500 kr. til følgende 14 personer, foreninger, klubber med flere:
 • Katrine Kvejborg Andersen
 • Christine Tæfting Jensen
 • Camilla Rysgaard Andersen
 • Maja Rysgaard Villadsen
 • SGIF Motion
 • Skjoldborg/Stagstrup KFUM Spejdere
 • SGIF
 • Søsport Vildsund, Kajakafdeling
 • Snedsted Svømmeklub
 • Vang-Tvorup-Vangså Borgerforening
 • Sjørring Skytteforening
 • Sjørring Bordtennisklub
 • Sjørring Håndboldklub
 • Sjørring Idræts- og Kulturcenter
Uddeling 2017
Uddeling fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 2017
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 129.100 kr. til følgende 17 personer, foreninger, klubber med flere:
 • Kristina Vestergaard
 • Lærke Wiborg Bojesen
 • Line Rosenvinge Kjellerup
 • Martin Andersen
 • Kristian Kveiborg Yde
 • Niklas Dahl Svendsen
 • Jeppe Fosgaard Søgaard
 • Tina Katja Nielsen
 • SGI Badmintonafdeling
 • Stenbjerg Beboerforening
 • Snedsted Skovlaug
 • Støtteforeningen FDF Snedsted
 • Snedsted Varmeværk
 • Beboerforening Nord
 • Sjørring Byudvikling
 • Sjørring Bordtennisklub
 • Kulturforeningen Sjørring Sø
Uddeling 2016
Uddeling fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond den 1. juni 2016
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 135.300 kr. til følgende 20 personer, foreninger, klubber med flere:
 • Emil Lauridsen
 • Jesper Dalgaard  
 • Mai Stenbock Nielsen
 • Line Lefevre Nielsen  
 • Mathias Pedersen
 • Troels Kjeldsen  
 • Rune Elkjær Rasmussen
 • SGIF Gymnastik afdeling  
 • Snedsted Garden  
 • SGIF Messeudvalget  
 • Snedsted Borger- og Erhvervsforening  
 • Ældrecenter Kastaniegården, Snedsted  
 • Sjørring Idræts- og Kulturcenter  
 • Sjørring Håndboldklub  
 • Sjørring Rideklub  
 • Sjørring Bordtennisklub
 • Sjørring Gymnastikforening  
 • Ida Trab Christensen  
 • Nanna Trab Christensen  
 • KFUM Spejderne i Vandet
Uddeling 2015
Uddeling fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond den 27. maj 2015
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 246.000 kr. til følgende 20 personer, foreninger, klubber med flere:
 • Trine Jeppesen
 • Johanne S. Nedergaard
 • Martin Hove Pedersen 
 • Mette Dissing Mogensen
 • Henrik Kjær Nielsen
 • Lotte Søndergaard
 • Snedsted Handelsstandsforening
 • Kulturprojektet Teutonernes Rejse
 • Snedsted Amatørforening
 • Snedsted FDF
 • SGIF Gymnastik afdeling
 • Snedsted Hallen
 • Sundby Thy Idrætsklub
 • Kulturforeningen Rosvang
 • Sjørring Rideklub
 • Sjørring Idræts- og Kulturcenter
 • Sjørring Håndværker- og Borgerforening
 • Styregruppen "Sjørring i udvikling"
 • Charlotte Birkemose
 • Ida Trab Christensen
Uddeling 2014
Uddeling fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond den 28. maj 2014
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 203.500 kr. til følgende 23 personer, foreninger, klubber med flere:
 • Jeppe Pilgaard
 • Emil Overgaard Yde
 • Julie Nicolajsen Kjærgaard
 • Catja Rødkro
 • Rikke Poulsen
 • Stine Kusk Johansen
 • Lasse Kvejborg
 • Nikoline Yde Larsen
 • Louise Boch Pedersen
 • Snedsted Hallen
 • Snedsted Håndværker- og Borgerforening
 • Stenbjerg Aktivitetsklub
 • Sundby Thy Idrætsklub
 • Snedsted Svømmeklub
 • Snedsted Garden
 • FDF-Snedsted
 • Snedsted Skovlaug
 • Sjørring Håndværker- og Borgerforening
 • Vang-Tvorup-Vangså Borgerforening  
 • Sjørring Idræts- og Kulturcenter
 • Sjørringkoret
 • Sjørring Bordtennisklub
 • Sjørring Håndbold  
Uddeling 2013
Uddeling fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond den 8. maj 2013
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 294.000 kr. til følgende 38 personer, foreninger, klubber med flere:
 • Jette Bukh Pedersen
 • Joanna B. Pedersen
 • Kathrine K. Thomsen
 • Tor F. Mortensen
 • Henrik Kjær Nielsen 
 • Karen Ehlers Hove
 • Rosa V. Jensen 
 • Julie N. Kjærgaard
 • Kristine S. Pedersen
 • Anders L. Nielsen
 • Danni Smed Kristensen
 • Klaus F. Kristiansen
 • Kristina Østergaard
 • Mathilde Rasmussen
 • Bjørn S. Johannesen
 • Jesper Dalgaard
 • Midtthy Rideklub
 • Hundborg Borgerforening
 • Stenbjerg Beboerforening
 • Mona Pilgård og Torben Bredahl
 • Snedsted FDF
 • SGIF - Gymnastikafdeling
 • Nørhå Fritidsskole
 • Snedsted Handelsstandsforening
 • Snedsted Hallen
 • Midtthy Håndboldklub
 • Thy Frilufts - og Klatreklub
 • Snedsted Håndværker- og Borgerforening
 • Snedsted Garden
 • Områdecenter Kastaniegården
 • Sjørring Idræts- og Kulturcenter
 • Sjørring Håndværker - og Borgerforening
 • Grundejerforeningen Kortegård
 • Sjørring Bordtennisklub
 • Vang-Tvorup-Vangså Borgerforening
 • Kunstforeningen for Sjørring og Omegn
 • Kulturforeningen Rosvang
 • Thorsted Beboerforening 
Uddeling 2012
Uddeling fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond den 16. maj 2012
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 281.943 kr. til følgende 26 personer, foreninger, klubber med flere:
 • Rene Tavs Gregersen
 • Rune V. Sunesen
 • Stine S. Andersen
 • Majbritt Jeppesen
 • Camilla Lyhne Sørensen
 • Jonas F. Kristiansen
 • Christian Jeppesen
 • Mathias Thinggaard Kristensen
 • Johan H. Kristensen
 • Kristian E. Hanghøj
 • Simon Immersen Jensen
 • Stenbjerg Fritidsklub
 • Snedsted Garden
 • Petanque Hallens Venner
 • Snedsted Håndværker og Borgerforening
 • Snedsted Håndværker og Borgerforening
 • Stenbjerg Beboerforening
 • SGIF Snedsted Gymnastikforening
 • SGIF Fodboldafdelingen
 • Stenbjerg Aktivitetsklub
 • Områdecenter Kastaniegården
 • Teutonernes Rejse - teaterprojekt "Helvig alle tiders kvinde".
 • Vang Tvorup Vangså Borgerforening
 • Sjørring Idræts-og Kulturcenter  
 • Sjørring Boldklub
 • Nordvestjysk Pigekor