Sparekassen Vendsyssels Fond, Hals

Hals Sparekasse blev grundlagt den 20. marts 1870 og var en selvstændig lokal sparekasse i godt 145 år frem til fusionen med Sparekassen Vendsyssel den 1. januar 2015.
 
Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital, og i forbindelse med fusionen blev Hals Sparekasse omdannet til en ikke-erhvervsdrivende fond under navnet Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals.

Fonden blev etableret med en egenkapital på 68.991.000 kr., hvoraf de 36.000.000 kr. blev placeret i garantkapital i Sparekassen Vendsyssel. Det resterende beløb blev efterfølgende investeret i investeringsforeninger.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Hals Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Da fonden blev stiftet, bestod bestyrelsen af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Hals Sparekasse og direktøren i Hals Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til at opfylde fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.
 

Bestyrelsens sammensætning
Jens Højer (formand)
9362 Gandrup
Lone Nørgaard Lyngsø
Hou, 9370 Hals
Birgitte M. Nielsen
9370 Hals
Bodil Busk
Hou, 9370 Hals
Peter Sloth Karlsen
Hou, 9370 Hals
Kasper Korsvang Møller
9370 Hals 
Søren Brix Kjeldgaard
Ulsted, 9370 Hals
Mads Peter Sørensen
Stae, 9310 Vodskov

Uddelinger

Juni 2021
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, juni 2021
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt andet møde, hvor der blev uddelt penge til 12 foreninger med flere.
 • Ulsted Rideklub
 • Galleri Hou
 • Gandrup og Omegns Borgerforening
 • Hou Borger- og Aktivitetshus
 • Vester Hassing Borgerforening
 • Gandrup Sportsklub
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • FDF Øster Hassing
 • Hou Samråd
 • Hals Rideklub
 • Hou Kajakklub
 • Hou Centerråd
Februar 2021
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, februar 2021
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt første møde, hvor der blev uddelt penge til 15 foreninger med flere.
 • Ældresagen i Hals "Solsikkerne"
 • Vester Hassing Gymnastik og Idrætsforening
 • Hals Marineforening
 • Stae Vester Hassing Seniorer
 • Haveselskabet Hals
 • FDF Hals
 • Skansefesten
 • Holtet Gåser Landsbylaug
 • Gandrup Holtet Håndbold
 • Hou Søsportscenter
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Bevaringsforeningen Lodsen 4, Hals
 • Stae Vester Hassing
 • Hou Samråd
 • Gandrup Tennisklub
Oktober 2020
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, oktober 2020
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt tredje møde, hvor der blev uddelt penge til 21 foreninger med flere.
 • Fastelavn i Gandrup
 • Forældrestammen ved Kastanien
 • Gandrup Holtet Gymnastik
 • Gandrup Sportsklub
 • Gandrup Tennisklub
 • Hals Centerråd
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Hals Golfklub
 • Hals Jagtforening
 • Hals Motionscenter
 • Hals Søspejder
 • HGI - Hou Gymnastik- og Idrætsforening
 • Hou Bådelaug
 • Hou Søsportscenter
 • Maritime Oplevelser
 • Skansefesten
 • Skansespillet
 • Vester Hassing Borgerforening
 • Vester Hassing Skytteforening
 • VHG
 • VHG - håndbold
Juni 2020
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, juni 2020
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt årets andet møde, hvor der blev uddelt penge til 13 foreninger med flere.
 • Dansk Handicap Forbund - Hals afdeling
 • Foreningen for maritime oplevelser på Hals Havn
 • Galleri Hou
 • Gandrup Holtet Håndbold/Gymnastik
 • Gandrup Sportsklub
 • Hals Bådelaug
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Hals Husflidsforening
 • Hals Jagtforening
 • Hals Julelyslaug
 • Hals Revyforening
 • Hals Rideklub
 • Knæk Cancer
Februar 2020
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, februar 2020
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til 31 foreninger med flere.
 • Gandrup Sportsklub
 • Gandrup og Omegns Borgerforening
 • Hals Revyen
 • Rimmerskoven
 • Hals Pensionistforening
 • FDF Hals
 • Hou Centerråd
 • Hals Rejseklub
 • Stae Vester Hassing Seniorer
 • Gandrup Tennisklub
 • Stae Vester Hassing Seniorer
 • Hals Centerråd
 • Hals Centerråd
 • Hals Centerråd
 • Holtet IF
 • Ulsted Mølle
 • Fjordfest i Hals
 • Dansk Handicap Forbund, Hals afdeling
 • Gandrup/Holtet Håndbold
 • Holtet Gåser Landsbylaug
 • Hals Golfklub
 • Gandrup Holtet Gymnastik
 • Hals Rideklub
 • FDF Øster Hassing
 • Skansespillet
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Hals Bådelaug
 • Ramsing Cup
 • Skansefesten
 • Hou Samråd
 • FDF Vester Hassing
Oktober 2019
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, oktober 2019
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt årets tredje møde, hvor der blev uddelt penge til 22 foreninger med flere.
 • Gandrup Sportsklub
 • Ulsted Boldklub
 • Samrådene 9370, 9362 og Vester Hassing
 • Gandrup-Holtet Gymnastik
 • Holtet Idrætsforening
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Vester Hassing Gymnastik- og Idrætsforening
 • Hou Gymnastik- og Idrætsforening
 • Holtet-Gaaser Landsbylaug
 • Fælles fastelavnsfest i Gandrup
 • Gandrup Sportsklub
 • FDF Øster Hassing
 • Skansefesten
 • FDF Øster Hassing
 • Skansefesten
 • Hals Husflidsforening
 • Ældre Sagen Hals
 • Pårørenderådet, botilbuddet Vester Hassing
 • Vester Hassing Centerråd
 • Vester Hassing Skytteforening
 • Hals Julelyslaug
 • Spis sammen i Hals
Juni 2019
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, juni 2019
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt årets andet møde, hvor der blev uddelt penge til 19 foreninger med flere.
 • Hals Golfklub
 • FDF Hals
 • VHG - Håndbold
 • Vester Hassing Samråd
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Skansefesten
 • Gandrup-Holtet Håndbold
 • Holtet IF
 • Hou Skoles Støtteforening
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Hals Rideklub
 • Gandrup Holtet Håndbold
 • Hals Centerråd
 • Dansk Handicapforbund Hals
 • D.S.I Hou Borger- og Aktivitetshus
 • Hou Menighedsråd
 • Galleri Hou
 • Ulsted Klatreklub
 • Hals Motionscenter
Februar 2019
Uddeling fra Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, februar 2019
Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til 35 foreninger med flere.
 • Vester Hassing Borgerforening
 • Hals Bådelaug
 • Ulsted Samråd
 • Hou/Hals Hjertestarterkæder
 • Hals Samråd med flere
 • Gandrup Sportsklub
 • Vester og Øster Hassing Jagtforening
 • Hals Rejseklub
 • Vester Hassing Skytteforening
 • Hals Pensionistforening
 • KFUM Spejderne - Ulsted
 • Seniordans Nord/Øst
 • Hou Centerråd
 • Gandrup og Omegns Borgerforening
 • VHG/GS Fodbold
 • Hals Forenede Sportsklubber
 • Hou Samråd
 • FDF Øster Hassing
 • Hals Erhvervsforening
 • FDF Vester og Øster Hassing Musikkreds
 • Ulsted Rideklub
 • Skansespillet
 • Hals Golfklub
 • Hals Revyen
 • Hals Husflidsskole
 • Stae - Vester Hassing Seniorer
 • Gandrup og Omegns Borgerforening
 • Fjordfest i Hals
 • Skansefesten
 • Hou Kajakklub
 • Hals Cykel Motion
 • Gandrup Sportsklub og Holtet IF
 • Hals Centerråd
 • Ældre Sagen Hals
 • Foreningen Limfjordsfest