Fusion – hvorfor?

Begge fusionspartnere har taget store skridt fremad i de senere år. Det skaber et godt udgangspunkt for en fusion.

Når det nu går så godt – hvorfor så fusionere?

Det spørgsmål kunne man med rette stille både til Jutlander Bank og til Sparekassen Vendsyssel.

For begge pengeinstitutter strutter af sundhed.

Sparekassen Vendsyssel aflagde i august 2021 sit bedste halvårsregnskab nogensinde, blandt andet fordi sparekassen gennem årene har fusioneret adskillige pengeinstitutter ind – senest Salling Bank i 2020, Dronninglund Sparekasse i 2019 og resterne af Østjydsk Bank i 2018.

Jutlander Bank var resultatet af den ligeværdige fusion i 2014 mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro.

Ved udgangen af fusionsåret havde Jutlander Bank et forretningsomfang på 49,4 milliarder kroner. Ved halvåret 2021 var det steget med 75 procent – til 77,6 milliarder. En række nye afdelinger i Østjylland, Trekantområdet og København har været med til at løfte forretningsomfanget.


Herover ses udviklingen af nogle af de største forretningsområder i Jutlander Bank siden 2014, hvor Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro fusionerede – og frem til i dag. Et tydeligt tegn på, at det har styrket forretningen at gå fra to pengeinstitutter til ét.

Rettidig omhu

Da Himmerland og Hobro fusionerede i sin tid, var de to sparekasser også både sunde og solide.

Også dengang blev spørgsmålet stillet: Når det nu går så godt – hvorfor så fusionere?

Og svaret er: Rettidig omhu. I 2014. Og i 2021.

Nu som dengang handler det om at drage nytte af de stordriftsfordele, som en fusion fører med sig.

At udvikle en IT-løsning koster jo det samme, hvad enten den skal bruges af 500 eller 1.200 medarbejdere. Og den koster det samme, hvad enten udviklingsomkostningerne skal dækkes af indtjeningen på 100.000 eller 300.000 kunder.


2 plus 2 giver mere end 4: Sparekassen Danmarks kapitaloverdækning bliver større, end den er hos hver af fusionspartnerne. Kapitaloverdækning er pengeinstituttets kapitalprocent fratrukket det individuelle solvensbehov.

En fusion mellem ligemænd

Ordet ”ligeværdig” går igen og igen i de dokumenter, der ligger til grund for fusionen mellem Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel.

Ligeværdigheden i fusionen afspejler sig også i ledelsen af Sparekassen Danmark.

Alle medlemmer af de to repræsentantskaber fortsætter i det nye repræsentantskab, der jo er Sparekassen Danmarks øverste myndighed. Repræsentantskabet får dermed op til 216 medlemmer. Det er stort set lige mange fra hver side.Sparekassen Danmarks bestyrelse får 18 medlemmer – 9 fra Jutlander og 9 fra Vendsyssel.

Af de 18 bestyrelsesmedlemmer er 6 medarbejdervalgte – 3 fra Jutlander og 3 fra Vendsyssel.

Og formandskabet i bestyrelsen er delt mellem Finn H. Mathiassen fra Jutlander og Birthe Dyrberg fra Vendsyssel.

Sparekassen Danmarks direktion får 6 medlemmer – 3 fra Jutlander og 3 fra Vendsyssel.

Titlen administrerende direktør deles af to direktører: Per Sønderup fra Jutlander og Vagn Hansen fra Vendsyssel.

Sparekassen Danmarks stabsfunktioner fordeles ligeligt, så antallet af stabsmedarbejdere i hovedcentrene i Aars og Hobro som på tidligere Vendsyssel-adresser som minimum forventes at blive det samme.

Det er også ligeværdigheden, der er årsag til, at det fusionerede pengeinstitut ikke kunne bære et af de to gamle navne, men måtte have et tredje.

Og med det nye navn inviterer Sparekassen Danmark også andre sparekasser med ind i fællesskabet … med tiden.