Fra aktionær til garant

Her kan du finde svar på en række ofte stillede spørgsmål om ombytning af aktier i Jutlander Bank til garantkapital i Sparekassen Danmark. 
Hvad er garantkapital?
Garantkapital er ansvarlig kapital – ligesom aktier. Men som garant ejer du ikke en del af sparekassen – modsat aktionærer. Garantsparekasser er selvejende og bygger på den tanke, at den lokale sparekasse er til for lokalsamfundets skyld. Og det bakker garanterne op om.
Hvilken rente får jeg af min garantkapital?
Fordi garantkapital er ansvarlig kapital, tilstræber sparekassen at give dig en høj forrentning af dit indskud. Det er sparekassens repræsentantskab, der – når året er omme, og årsregnskabet foreligger – afgør, hvilken rente garanterne skal have.

Vi hverken kan eller må stille dig en bestemt forrentning i udsigt på forhånd. Men det er ambitionen i Sparekassen Danmark at ramme et niveau omkring 2,75 pct. pr. år.
Har jeg andre fordele ved at være garant?
Ja.

Dels bliver du en del af demokratiet i Sparekassen Danmark. Du bliver valgbar og har stemmeret ved valget til repræsentantskabet, der er sparekassens øverste myndighed. Du har 1 stemme for hver 1.000 kroner, du har i garantkapital. Hver garant kan dog maksimalt have 20 stemmer.

Dels kan du få rabat på lån, kreditter og betalingskort.

Jutlander Banks fordelskoncept fortsætter indtil videre for tidligere Jutlander-kunder. I Jutlander Bank havde fordelskunder, der samtidig var aktionærer med et vist antal aktier, adgang til ekstra fordele. I Sparekassen Danmark har garanter adgang til de ekstra fordele. Garanter fra 18 til 27 år skal have tegnet for 3.000 kr. i garantkapital for at opnå de ekstra fordele. For garanter på 28 år og derover er grænsen 10.000 kr.
Løber jeg en risiko ved at være garant?

Ja. Garantkapital er en del af sparekassens egenkapital og hæfter derfor for sparekassens forpligtelser. Med andre ord står den ansvarlige indskudskapital bagest blandt kreditorerne i tilfælde af sparekassens eventuelle konkurs.

Garantkapital er altså ikke dækket af Garantiformuen (som tidligere hed Indskydergarantifonden).

Kan jeg få garantkapitalen udbetalt, når jeg ønsker det?
Ja – og nej.

Garanternes indskud er en del af sparekassens kapitalgrundlag. Derfor er der grænser for, hvor stor en del af den samlede garantkapital sparekassen må udbetale.

Det er dog vigtigt at understrege, at Sparekassen Vendsyssel aldrig har ramt dette loft. Der er nemlig løbende kommet mere garantkapital til, end eksisterende garanter har ønsket at trække ud.
Hvordan kan jeg få garantkapitalen udbetalt?
Du kontakter sparekassen og beder om det. Så kommer dit ønske på en garantbørs, som sparekassen behandler en gang om måneden. Så du må påregne en vis ekspeditionstid.
Hvornår tilskrives renten på min garantkapital?
Renten fx for 2021 tilskrives, efter at repræsentantskabet har fastsat den i marts eller april 2022.

Hvis du ønsker at få din garantkapital indløst og ønsker at få forrentningen for 2021 med, skal du altså vente med at bede om indløsning, indtil renten er tilskrevet til foråret. Du kan dog også fraskrive dig retten til forrentningen, hvis du ønsker at blive indløst straks.
Hvorfor er Sparekassen Danmark en garantsparekasse og ikke et A/S?
De danske garantsparekasser bygger på en historisk tradition om, at man i fællesskab kan skabe grobund for vækst og udvikling i sit lokalsamfund. Det er historisk sket ved, at kunder i sparekassen indskyder risikovillig kapital – garantkapital – som er basis for, at sparekassen kan udvikle sig med en stærk forankring i lokalsamfundet.

Jutlander Bank A/S var jo en fusion mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro. Begge sparekasser var tidligere garantsparekasser, ligesom Sparekassen Vendsyssel var. Ved fusionen bliver Sparekassen en garantsparekasse, fordi den konstruktion passer til vores fælles DNA.
Hvorfor var Jutlander Bank så et A/S?
Sparekassen Himmerland gik fra garantsparekasse til A/S i 2006, og efter den ligeværdige fusion i 2014 med Sparekassen Hobro fortsatte Jutlander Bank som et aktieselskab.

Baggrunden herfor var blandt andet, at garantsparekasser i 0’erne begyndte at komme under pres, ikke mindst fra EU, for hvem konstruktionen med selskaber uden ejere var uforståelig.

Siden har der indfundet sig en forståelse og accept af selskabskonstruktionen, og de tiltag imod garantsparekasser, som var på vej, er taget af bordet igen.

Samfundsmæssigt er der også noget ”politisk korrekt” – i ordets bedste forstand – ved en konstruktion, hvor der ikke kan sidde nogle ejere fjernt fra vores lokalområde og tjene penge i form af aktieudbytte af vores lokale drift.

Desuden stiller det os friere i forhold til kommunikation med medarbejdere, repræsentantskab og offentligheden, at vi ikke længere er underlagt de børsretlige regler, som – med god grund – er meget stramme, hvad informationsrækkefølge angår.