Sparekassen Danmark – hvad betyder det for dig?

Fra Jutlander Bank til Sparekassen Danmark

I første omgang: Ingenting. Dine betalingskort virker som før. Du skal bruge samme net- og mobilbank. Du har fortsat samme rådgiver, og du finder os på de samme adresser som før.

Der vil naturligvis ske nogle ændringer, efterhånden som vi smelter sammen med Sparekassen Vendsyssel, men ændringerne kommer til at ske gradvist over tid. Og vi garanterer dig, at du vil modtage al relevant information løbende og i god tid, før ændringerne træder i kraft, så du oplever overgangen så gnidningsfri som muligt.Tidshorisont


Vi forventer, at alle fusionens mange praktiske opgaver vil starte i slutningen af 2021 og være færdiggjort i løbet af 2022.

Du kan følge med i processen på denne side, hvor vi løbende opdaterer omkring de praktiske ændringer. 

FAQ til kunder


Her kan du finde svar på en række ofte stillede spørgsmål om, hvad sammenlægningen med Sparekassen Vendsyssel i praksis betyder for dig som kunde – både nu og på sigt.
Hvad sker der med min rådgiver?
Du beholder den rådgiver, du har i dag. Ingen medarbejdere bliver afskediget som følge af fusionen.

Din rådgivers kontaktoplysninger – mobiltelefonnummer og mailadresse – er foreløbigt de samme, indtil du får besked om andet.
Hvad sker der med min rådgiver, hvis den afdeling, jeg er kunde i, skal sammenlægges med Vendsyssels afdeling i byen?
Du beholder den rådgiver, du kender. Alle medarbejdere flytter med, når afdelingerne flytter sammen hos den ene eller den anden.
Beholder jeg mine kontonumre?
Ja, indtil videre gør du. Men når vi konverterer vores to IT-systemer sammen til ét, kan der være sammenfald mellem kontonumre i den tidligere Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel, hvilket kan betyde, at nogle kunder skal have nye kontonumre. Er det tilfældet for dig, vil du få besked i god tid.
Beholder jeg mine betalingskort?
Ja, indtil videre gør du. På sigt vil alle betalingskort imidlertid blive skiftet ud med kort i Sparekassen Danmarks design, men det hører du nærmere om, når det bliver aktuelt.
Skal jeg have ny net- og mobilbank?
Nej, du fortsætter med den version, du bruger nu, men med tiden kommer der en ny app til Sparekassen Danmarks mobilbank, ligesom netbank vil få et nyt design, der passer til Sparekassen Danmark.

Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel bruger i forvejen den samme platform både til vores mobilbank og vores netbank. Der er en ny version på vej af begge platforme. Den proces er sat i gang uafhængigt af fusionen.
Hvad sker der med rentesatser og gebyrer?
De priser og vilkår, der fremgår af jutlander.dk/regler er indtil videre uændrede for kunder fra tidligere Jutlander Bank. Der var ikke stor forskel på priserne i Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel, men på et tidspunkt harmoniseres vilkårene i den nye Sparekassen Danmark.
Jeg er fordelskunde – ændres der på det?
Nej. Priser og vilkår i Jutlander Banks Fordelskoncept er indtil videre uændrede for kunder fra tidligere Jutlander Bank. Men på et tidspunkt harmoniseres fordelskoncepterne i den nye Sparekassen Danmark.

På ét område sker der dog en ændring. Aktionærer i Jutlander Bank havde ekstra fordele, hvis de havde et vist antal aktier; 18-27-årige kunder skulle have mindst 10 aktier, og kunder over 27 år skulle have mindst 50 aktier for at opnå de ekstra fordele.

Efter fusionen er kravet, at du har indskudt mindst 10.000 kr. i garantkapital i Sparekassen Danmark for at opnå de ekstra fordele – eller 3.000 kr., hvis du er i aldersgruppen 18-27 år.
Jeg var både kunde i Jutlander og Sparekassen Vendsyssel. Hvad sker der nu?
Hvis du både var kunde i Jutlander Bank og i Sparekassen Vendsyssel, overgår du nu til at være helkunde i Sparekassen Danmark.
Kan jeg nu bruge tidligere Sparekassen Vendsyssels pengeautomater uden at betale gebyr?
Ja.
Hvad kalder I jer egentlig?
Vi kalder os Sparekassen Danmark, fordi det hedder vi nu.

Selvfølgelig vil der gå nogle måneder, inden skiltene og vores logoer er skiftet på alle vores afdelinger og overalt, hvor vi har reklamer i det offentlige rum.