Sparinvest

Value Bonds 2018 - Udbyttebetalende

Sparinvest lancerer en ny afdeling - Sparinvest Value Bonds 2018 Udbyttebetalende.
  
Sparinvest Value Bonds 2018 Udbyttebetalende løber til den 31. december 2018. Med afdelingen får du mulighed for at investere i et miks af virksomhedsobligationer i hele verden. Du kan tegne investeringsbeviser i afdelingen ved at kontakte din rådgiver.
  

Investeringsområde

Sparinvest Value Bonds 2018 Udbyttebetalende investerer i et miks af virksomhedsobligationer i hele verden. Afdelingen tilpasser løbetiden på de underliggende obligationer til afdelingens løbetid og begrænser dermed renterisikoen.
  

Godt supplement til kontanter på pensionsordninger, fri opsparing og danske obligationer

Virksomhedsobligationer deler fællestræk med både aktier og traditionelle obligationer. Obligationerne kan være et interessant alternativ eller supplement til kontanter på pensionsordninger, fri opsparing og danske obligationer.
  

Køb og behold

Afdelingen betragtes som et 'køb - og behold' produkt, og du kan med fordel beholde produktet frem til udløb i 2018.
  
Du kan altid sælge investeringsbeviser i afdelingen tilbage, men det sker med en dekort på op til 2 % for ikke at skade de tilbageværende investorer. Afdelingen forventes at blive noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.