Driftstabs­forsikring

I samarbejde med Privatsikring tilbyder vi en Driftstabsforsikring, som sikrer din virksomheds drift, hvis der sker skade på virksomhedens forsikrede bygninger eller løsøre.

Drifttabsforsikring

Hvis din virksomhed kommer ud for en dækningsberettiget skade, er det ikke sikkert, at du kan opretholde den almindelige drift. For at undgå at du kommer til at lide et økonomisk tab på grund af manglende eller nedsat omsætning, anbefaler vi, at du tegner en Driftstabsforsikring.

Dækninger
En Driftstabsforsikring dækker virksomhedens nedgang i omsætningen efter en dækningsberettiget skade:
  • på det forsikrede løsøre
  • på de bygninger, det forsikrede løsøre befinder sig i.
Samt udgifter til at formindske eller helt imødegå tab af dækningsbidrag til for eksempel:
  • midlertidig etablering på en anden adresse
  • leje af andet inventar med mere
  • overtidsbetaling til for eksempel genfremstilling af dokumenter
  • oprettelse af telefon- og netværksforbindelser med mere.
Dækningsperiode
Med forsikringen har du mulighed for at få udbetalt erstatning i 6, 12, 18 eller 24 måneder. Perioden afhænger blandt andet af, hvor lang tid det kan tage at genopføre og genindrette bygninger eller lokaler, den tid der kan gå til indkøb og indkøring af nye maskiner, samt den tid det kan tage at indhente tabte markedsandele.